Dobro došli
u ALTA Banku

Stabilna, sigurna i jaka!

Finansijski izveštaji

Saznajte više

Prigovori

Saznajte više

Opšti uslovi poslovanja

Saznajte više

Društvena odgovornost

Saznajte više
Važni linkovi
Digitalni kutak
nbs

Narodna banka Srbije

Osnovne funkcije Narodne banke Srbije su da utvrđuje i sprovodi monetarnu politiku, vodi politiku kursa dinara, čuva devizne rezerve i upravlja njima, izdaje novčanice i kovani novac i stara se o funkcionisanju platnog prometa i finansijskog sistema.

beogradska-berza-logo

Beogradska berza

Ugovorom o organizovanju Beogradske berza a.d. Beograd radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt Berze, Berza u skladu sa Zakonom o tržištu HOV obavlja delatnost organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i finansijskim derivatima na berzanskom i vanberzanskom tržištu.

azod

Agencija za osiguranje depozita

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora prethodne Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

ubs

Udruženja banaka Srbije

Članice Udruženja banaka su sve banke u Srbiji, kao i Beogradska berza. Cilj Udruženja je izgradnja pozicije i jačanje reputacije bankarskog sektora u zemlji i inostranstvu. Od osnivanja 1921. godine, Udruženje banaka predstavlja, štiti i unapređuje delatnost svojih članica i usklađuje bankarsku praksu primenom opštih pravila i principa stručnog rada i dobrih poslovnih običaja. 

minf

Ministarstvo Finansija Srbije

Delokrug Ministarstva finansija utvrđen je u članu 3. Zakona o ministarstvima (Sl. glasnik RS, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 62/2017) i obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksi, naknada...

pks

Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije (PKS) je zakonom definisana organizacija privrednih subjekata. Sa tradicijom dužom od 160 godina, PKS okuplja privredu Srbije u jedinstven sistem, sektorski i regionalno. 

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.