Overdraft krediti

Trenutna podrška Vašem poslovanju

Saznajte više

Krediti za obrtna sredstva

Zdrav puls Vašeg tekućeg poslovanja

Saznajte više

Krediti za održavanje likvidnosti

Potpora tekućem poslovanju

Saznajte više

Revolving krediti

Višekratno korišćenje i otplata shodno Vašim potrebama

Saznajte više

Investicioni krediti

Modernizacija procesa za kontinuitet poslovanja

Saznajte više

Krediti za trajna obrtna sredstva

Relaksacija poslovanja dok ne postignete pun obrt sredstava

Saznajte više

Projektno finansiranje

Finansijska podrška sigurnoj izgradnji

Saznajte više

Okvirni kreditni aranžmani

Finansijska podrška sigurnoj izgradnji

Saznajte više
Trenutna podrška Vašem poslovanju

Overdraft kredit odnosno dozvoljeno prekoračenje je namenjeno finansiranju povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima, pružajući klijentima trenutnu kreditnu podršku za poslovanje. Overdraft krediti omogućavaju da se finansijske obaveze izvršavaju nevezano od iznosa finansijskih sredstava na platnom računu, ali u okviru odobrenog limita.

Zdrav puls Vašeg tekućeg poslovanja

Kratkoročni kredit za obrtna sredstva namenjen je klijentima za plaćanje obaveza dobavljačima i nabavku zaliha, čime klijent ostvaruje veći promet u poslovanju, a time i dobit. Osnovna namena kredita je finansiranje obrtnih sredstava.

Potpora tekućem poslovanju

Kredit za održavanje likvidnosti odobrava se klijentima za tekuće potrebe poslovanja poput isplate plata, plaćanje dobavljača, sezonskih potreba i drugih troškova, a sa ciljem održanja tekuće likvidnosti.

Višekratno korišćenje i otplata shodno Vašim potrebama

Revolving krediti su krediti sa višekratnim korišćenjem i otplatom shodno potrebama korisnika kredita, sa glavnom namenom finansiranja potreba za likvidnošću.

Modernizacija procesa za kontinuitet poslovanja

Ukoliko planirate dugoročna ulaganja u modernizaciju svog poslovanja, možemo Vam ponuditi investicione kredite sa grejs periodom do dve godine. Investicioni krediti su pogodni za finansiranje investicionih projekata u zemlji i inostranstvu, kupovinu, izgradnju i adaptaciju poslovnog prostora, kao i nabavku opreme, prevoznih sredstava i vozila za potrebe poslovanja.

Relaksacija poslovanja dok ne postignete pun obrt sredstava

Finansiranje trajnih obrtnih sredstava koja su neophodna za svakodnevno kvalitetno poslovanje poslovnih subjekata Vam može postati znatno lakše uz kredite ALTA Banke.

Finansijska podrška sigurnoj izgradnji

Krediti za projektno finansiranje se odobravaju investitorima i odgovornim izvođačima radova koji, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, učestvuju u realizaciji stambeno-poslovnih objekata.

Mogućnost efikasnog korišćenja više proizvoda

Iskoristite mogućnost efikasnog korišćenja više proizvoda unutar jednog okvirnog ugovora. Klijentu se u zavisnosti od njegovog boniteta odobrava limit po svim osnovama (krediti, garancije, otkup potraživanja…).

Overdraft krediti
Trenutna podrška Vašem poslovanju
Iznos Zavisno od boniteta klijenta i prosečnog stanja na platnom računu u poslednja tri meseca:
– Mikro i mala privredna društva od 100.000,00 RSD do 5.000.000,00 RSD
– Srednja i velika privredna društva od 1.000.000,00 RSD do 20.000.000,00 RSD
Valuta Dinarski
Rok korišćenja Do 12 meseci
Kamatna stopa Zavisno od kreditne sposobnosti klijenta, procene rizika plasmana i ponuđenih sredstava obezbeđenja
Obračun kamate Mesečni
Način otplate Pozitivan saldo platnog računa na dan dospeća
Naknada za obradu zahteva U skladu sa važećom tarifom naknada za usluge Banke
Instrumenti obezbeđenja Zavisno od boniteta klijenta
Krediti za obrtna sredstva
Zdrav puls Vašeg tekućeg poslovanja
Iznos kredita U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Valuta Dinarski, bez i sa valutnom klauzulom, devizni
Rok otplate Do 12 meseci
Način otplate U  mesečnim ratama ili jednokratno
Krediti za održavanje likvidnosti
Potpora tekućem poslovanju
Iznos kredita U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Valuta Dinarski, bez i sa valutnom klauzulom, devizni
Rok otplate Do 12 meseci
Način otplate U mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ratama ili jednokratno
Revolving krediti
Višekratno korišćenje i otplata shodno Vašim potrebama
Iznos kredita U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Valuta Dinarski, bez i sa valutnom klauzulom, devizni
Rok otplate Do 12 meseci
Način korišćenja Višekratno uz najavu korišćenja
Način otplate Prema mogućnostima klijenta
Investicioni krediti
Modernizacija procesa za kontinuitet poslovanja
Iznos kredita U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Valuta Dinarski, bez i sa valutnom klauzulom, devizni
Rok otplate Do 10 godina
Način otplate U mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ratama uz mogućnost ugovaranja grejs perioda
Krediti za trajna obrtna sredstva
Relaksacija poslovanja dok ne postignete pun obrt sredstava
Iznos kredita U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Valuta Dinarski, bez i sa valutnom klauzulom, devizni
Rok otplate Do 60 meseci
Način otplate U mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ratama uz mogućnost ugovaranja grejs perioda
Grejs period 6 meseci
Projektno finansiranje
Finansijska podrška sigurnoj izgradnji
Iznos kredita U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
Valuta Dinarski, bez i sa valutnom klauzulom, devizni
Rok otplate Do 36 meseci
Način otplate Mesečno, kvartalno, polugodišnje/td>
Grejs period Mogućnost ugovaranja grejs perioda od 6 do 12 meseci

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.