Platni promet

Bilo da je reč o domaćem ili međunarodnom platnom prometu, omogućavamo vam brzu, efikasnu i pouzdanu realizaciju svakodnevnih plaćanja.  

Redovni računi

Otvorite poslovni račun za svoju firmu u našoj banci i brzo i sigurno realizujte svoje transakcije i druge poslove u domenu platnog prometa. Uz dinarske i devizne tekuće račune u Alta banci, na raspolaganju su vam usluge: 

Elektronsko i papirno plaćanje

Uplata i isplata gotovine u filijali

Podizanje novca korišćenjem poslovnih kartica

Overavanje i naplata ugovornih ovlašćenja, menica i drugih instrumenata obezbeđenja

Druge usluge.

Redovni računi

Elektronsko i papirno plaćanje

Uplata i isplata gotovine u filijali

Podizanje novca korišćenjem poslovnih kartica

Overavanje i naplata ugovornih ovlašćenja, menica i drugih instrumenata obezbeđenja

Druge usluge.

Naši bankarski eksperti su tu da vas posavetuju.

Naši bankarski eksperti su tu da vas posavetuju.

ZAKAŽITE SASTANAK

POZOVITE NAS +381 11 2205 500

Jednostavniji platni promet uz
moderne bankarske aplikacije

Iskoristite naše digitalne servise da pojednostavite dinarska i devizna plaćanja. 

Jednostavniji platni promet uz moderne bankarske aplikacije

Iskoristite naše digitalne servise da pojednostavite dinarska i devizna plaćanja. 

Specijalni računi

Pored redovnih računa, na raspolaganju su vam usluge otvaranja specijalnih računa za konkretne poslovne potrebe. 

ESCROW račun

Banka klijentima nudi uslugu otvaranja ESCROW računa,  koji može biti dinarski ili devizni, za namenu konkretnog posla. Pri otvaranju ESCROW računa, Banka preuzima ulogu posrednika koji garantuje ispunjenje ugovornih  obaveza. Ovaj tip računa se gasi kada se ispune sve obaveze iz ugovora.

Račun osnivačkog uloga

Za potrebe osnivanja kompanije u Srbiji, Alta Banka nedrezidentima omogućava otvaranje namenskog računa za uplatu osnivačkog kapitala i u efektivnom stranom novcu uz potvrdu nadležne carinarnice o prijavi novca prilikom unosa u Srbiju, kao i u dinarima kupljenim u inostranstvu.

Specijalni računi

Pored redovnih računa, na raspolaganju su vam usluge otvaranja specijalnih računa za konkretne poslovne potrebe. 

ESCROW račun

Banka klijentima nudi uslugu otvaranja ESCROW računa,  koji može biti dinarski ili devizni, za namenu konkretnog posla. Pri otvaranju ESCROW računa, Banka preuzima ulogu posrednika koji garantuje ispunjenje ugovornih  obaveza. Ovaj tip računa se gasi kada se ispune sve obaveze iz ugovora.

Račun osnivačkog uloga

Za potrebe osnivanja kompanije u Srbiji, Alta Banka nedrezidentima omogućava otvaranje namenskog računa za uplatu osnivačkog kapitala  i u efektivnom stranom novcu uz potvrdu nadležne carinarnice o prijavi novca prilikom unosa u Srbiju, kao i u dinarima kupljenim u inostranstvu.