Štednja

U Alti se štedi jer apsolutno vredi.

Bilo da štedite za školovanje svoje dece, novi auto ili uzbudljivu avanturu, tu smo da podržimo vašu budućnost.

Dinarska štednja

Naša ponuda obuhvata dva tipa dinarske štednje uz atraktivne uslove i konkurentne kamate: 

Oročena štednja u RSD

Dečja štednja

Do 36 meseci

Do 5.50 %

Dinarska štednja

Naša ponuda obuhvata dva tipa dinarske štednje uz atraktivne uslove i konkurentne kamate: 

Oročena štednja u RSD

Dečja štednja

Devizna štednja

U zavisnosti od vaših potreba i planova, možete da se opredelite za sledeće modele štednje: 

Standardno oročenje u stranoj valuti (EUR, USD, CFH)

Dečja štenja u EUR

Rentna štednja

Dinarski račun

U zavisnosti od vaših potreba i planova, možete da se opredelite za sledeće modele štednje: 

Standardno oročenje u stranoj valuti (EUR, USD, CFH)

Dečja štenja u EUR

Rentna štednja