JEDNOSTAVNIJI PLATNI PROMET

U zemji i inostranstvu, uz elektronsko bankarstvo

Saznaj više

Platni promet

Brza, efikasna i pouzdana realizacija plaćanja. Uz otvoren račun u našoj banci na raspolaganju su vam brojne usluge za izvršavanje plaćanja i drugih poslova u domenu domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Platni promet

Brza, efikasna i pouzdana realizacija  plaćanja. Uz otvoren račun u našoj banci na raspolaganju su vam brojne usluge za izvršavanje plaćanja i drugih poslova u domenu domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Krediti

Bilo da je reč o kratkoročnom ili dugoročnom finansiranju, naša ponuda kredita za pravna lica podržaće trenutne potrebe i budući razvoj vaše kompanije.  

Krediti

Bilo da je reč o kratkoročnom ili dugoročnom finansiranju, naša ponuda kredita za pravna lica podržaće trenutne potrebe i budući razvoj vaše kompanije. 

Garancije,
akreditivi i
inkaso poslovi

Uz ekspertizu za pružanje usluga dokumentarnih i inkaso poslova pomažemo vam da zaštitite svoje poslovanje od rizika.

Garancije, akreditivi i inkaso poslovi

Uz ekspertizu za pružanje usluga dokumentarnih i inkaso poslova pomažemo vam da zaštitite svoje poslovanje od rizika.

Biznis
platne kartice

Za svakodnevna plaćanja  i podizanje novca.

Biznis
platne kartice

Za svakodnevna plaćanja  i podizanje novca u zemlji i inostranstvu.

Depoziti

Oročite višak likividnih sredstava u našoj banci uz konkurentne kamatne stope.

Depozit

Oročite višak likividnih sredstava u našoj banci uz konkurentne kamatne stope.

Imate pitanja?

Naši savetnici su tu da pruže odgovore.

Imate pitanja?

Naši savetnici su tu da pruže odgovore.