SMS servisi

Uvek u toku sa Vašim finansijama

Saznajte više

Internet kartice

Za siguran šoping na mreži

Saznajte više

Debitne platne kartice

Elegantna klasika

Saznajte više

Kreditne kartice

Računica na rate

Saznajte više
Uvek u toku sa Vašim finansijama

 Prepaid i post paid servisi: dopuna kredita i plaćanje računa

Za siguran šoping na mreži

Upotrebom VISA Virtuon kartice ALTA Banke komforno, sigurno i jednostavno kupujte putem interneta u zemlji i inostranstvu.

Elegantna klasika

Plaćajte robu i usluge u zemlji i u inostranstvu, brzo i jednostavno, uz platne kartice ALTA Banke, a kada Vam zatreba gotovina, možete je podići na bankomatima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Debitne platne kartice predstavljaju praktičan način raspolaganja sopstvenim novcem, uz sve pogodnosti bezgotovinskog načina plaćanja. Debitne platne kartice možete koristiti u okviru raspoloživih sredstava koja imate na dinarskom ili deviznom računu.

Detaljan pregled potrošnje putem sistema Home bankinga i m-Bankinga ALTA Banke imate mogućnosti pregleda izvršenih transakcija i raspoloživog stanja, kao i plaćanje računa trećim licima bez dolaska u Banku.

ALTA Banka klijentima nudi:

Računica na rate

U ponudi ALTA Banke su:

ALTA Supernova DinaCard kreditna kartica
Revolving kartica za plaćanja u zemlji.

ALTA Supernova VISA Classic kreditna kartica
Revolving kartica za plaćanja u zemlji i inostranstvu.

Potrebna dokumentacija:
 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na tekućem računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren tekući račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima tekući račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak;
 16. Upitnik o povezanim licima / Original potpisan od strane Klijenta /1 primerak.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti. Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.