Gotovinski i krediti za refinansiranje u RSD
sa fiksnom kamatnom stopom

Kada dobroj ideji malo fali

Saznajte više

Gotovinski i krediti za refinansiranje u RSD
sa valutnom klauzulom u valuti EUR i sa 30% depozitom

Kada dobroj ideji malo fali

Saznajte više

Gotovinski kredit u RSD sa valutnom klauzulom
u valuti EUR sa 105% depozitom

Kada dobroj ideji malo fali

Saznajte više

Potrošački kredit u RSD sa fiksnom kamatnom stopom

Za male stvari i velike planove

Saznajte više

Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD
sa fiksnom kamatnom stopom

Za novog mezimca na 4 točka

Saznajte više

Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD
sa valutnom klauzulom u valuti EUR

Za novog mezimca na 4 točka

Saznajte više

Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti u RSD
sa fiksnom kamatnom stopom

Podrška za kvadrat

Saznajte više

Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti u RSD
sa valutnom klauzulom u valuti EUR

Podrška za kvadrat

Saznajte više

Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora fizičkim licima u RSD

Nov stan na staroj adresi

Saznajte više

Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora fizičkim licima u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR

Nov stan na staroj adresi

Saznajte više

Znamo da Vam je bitno da unapred planirate svoje troškove. Zato smo kreirali keš kredit u dinarima, sa fiksnom kamatnom stopom. Sada znate da Vam mesečna rata kredita ostaje ista tokom celog perioda otplate!

Neke od prednosti dinarskog keš kredita ALTA Banke su:

Ukoliko ste u potrazi za keš kreditom u dinarima, a želite da Vaša mesečna rata bude vezana za stranu valutu, na pravom ste mestu. ALTA Banka u ponudi ima dinarski kredit sa valutnom klauzulom, koji odlikuje:

Kada Vam zatrebaju dodatna sredstva za kupovinu robe, turističkih usluga, zdravstvenih usluga, plaćanje školarine i sličnih troškova, možete se opredeliti za potrošački kredit u dinarima. ALTA Banka Vam nudi:

Našli ste auto svojih snova? Ne dozvolite da ga vozi neko drugi! Auto krediti ALTA Banke imaju jednostavnu proceduru i brzu realizaciju, a možete kupiti polovna ili nova vozila znajući da Vam visina mesečne rate ostaje ista tokom celog perioda otplate.

Dinarski auto kredit odlikuje i:

Našli ste auto svojih snova? Ne dozvolite da ga vozi neko drugi! Auto krediti ALTA Banke imaju jednostavnu proceduru i brzu realizaciju, a možete kupiti polovna ili nova vozila računajući na fiksnu kamatnu stopu.

Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam mesečna rata ostaje ista tokom celog perioda otplate.

Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.

Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam kamatna stopa ostaje fiksna tokom celog perioda otplate.

Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, sa obavezom da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.

Kada se upustimo u renoviranje prostora mogu nam se desiti iznenađenja i promene planova. Uz kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora ALTA Banke računajte da nema iznenađenja – Vaša kamatna stopa ostaje ista tokom celog perioda otplate!

Bilo da adptirate, rekonstruišete ili proširujete svoj stambeni prostor, očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.

Kada se upustimo u renoviranje prostora mogu nam se desiti iznenađenja i promene planova. Uz kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora ALTA Banke računajte da nema iznenađenja – Vaša kamatna stopa ostaje ista tokom celog perioda otplate!

Bilo da adptirate, rekonstruišete ili proširujete svoj stambeni prostor, očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke. 

Gotovinski i krediti za refinansiranje u RSD sa fiksnom kamatnom stopom

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

GOTOVINSKI KREDIT I KREDIT ZA REFINANSIRANJE U RSD SA VALUTNOM KLAUZULOM U VALUTI EUR I 30% DEPOZITOM 

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
VALUTA KREDITA EUR
KRITERIJUM INDEKSIRANJA U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
IZNOS KREDITA EUR  150,00– 20,000,00 prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita
PERIOD OTPLATE Od 6 do 71 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE 30,00% depozita
METOD OBRAČUNA KAMATE komformni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 10,00% – 11,00% bez prenosa zarade
8,00% – 9,50% sa prenosom zarade
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA administrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) RSD 246,00
MENICA (dve) RSD 100,00
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 10.04.2023. GODINE Bez prenosa zarade Sa prenosom zarade
IZNOS KREDITA EUR 2.500,00 EUR 2.500,00
DEPOZIT EUR 750,00 EUR 750,00
PERIOD OTPLATE 71 meseca 71 meseca
MESEČNA RATA EUR 46,26 EUR 46,26
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 10,00% 8,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 12,33% 9,53%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,50% iznosa kredita 1,00% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) RSD 246,00 RSD 246,00
TROŠKOVI MENICA RSD 100,00 (dve) RSD  100,00 (dve)
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA EUR 3.324,74 EUR 3.150,61

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Potrošački kredit u RSD sa fiksnom kamatnom stopom

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa fiksnom kamatnom stopom
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa fiksnom kamatnom stopom
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJENema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITAVisina kredita EUR 2,000-35,000, u  visini profakture a prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita
PERIOD OTPLATEOd 13 do 84 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆEbez depozita / učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEpropocionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)15,50% – 16,00% bez prenosa zarade
12,00% – 13,00% sa prenosom zarade
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“, opciono blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta ili zaloga i kasko osiguranje i vinkulacija polise u korist Banke.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00 – 1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)RSD 246,00
MENICA (dve)RSD 100,00
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN
10.04.2023. GODINE
Bez prenosa zaradeSa prenosom zarade
IZNOS KREDITARSD 600.000,00
PERIOD OTPLATE84 meseci
MESEČNA RATARSD 11.749,75RSD 10.593,56
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)15,50%12,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)17,28%13,08%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,50% iznosa kredita1,00% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS*
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)RSD 246,00
TROŠKOVI MENICARSD   100,00 (dve)
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆARSD 996.325,01RSD 896.205,66
* Reprezentativni primer je rađen za slučaj obezbeđenja samo menica korisnika kredita

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR
VALUTA KREDITAEUR
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJEU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate
IZNOS KREDITAVisina kredita EUR 2.000,00-35.000,00 a u visini profakture a prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita
PERIOD OTPLATEOd 13 do 84 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆE30,00% učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEkomformni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)Kamatna stopa fiksna, za sve kategorije klijenata: 8,00%
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“, opciono blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta  ili zaloga i kasko osiguranja i vinkulacija polise u korist Banke.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVAbez naknade
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)RSD 246,00
MENICA (dve)RSD 100,00
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN
10.04.2023. GODINE
Sve kategorije klijenata 
KUPOPRODAJNA CENA VOZILAEUR 10.000,00
UČEŠĆEEUR 3.000,00
KREDITIRANI IZNOSEUR7.000,00
PERIOD OTPLATE84meseci
MESEČNA RATAEUR 133,28
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)8,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)8,01%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVAbez naknade
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS*
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVAbez naknade
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)RSD 246,00
TROŠKOVI MENICARSD   100,00 (dve)
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆAEUR 9.087,04
*Reprezentativni primer je rađen za slučaj obezbeđenja samo menice korisnika kredita

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti u RSD sa fiksnom kamatnom stopom
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti u RSD sa fiksnom kamatnom stopom
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJENema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITAU visini kupoprodajne cene nepokretnosti a prema kreditnoj sposobnosti korisnika
UČEŠĆEMinimum 20,00%
PERIOD OTPLATE13 do 120 meseci
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)15,50% – 16,00% bez prenosa zarade
11,00% – 11,70% sa prenosom zarade
METOD OBRAČUNA KAMATEproporcionalni
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA
polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke,
hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke
Polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta”
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva0,50 -0,80% od kreditiranog iznosa jednokratno
Menica ( dve )RSD 100,00
Osnovni izveštaj Kreditnog biroaRSD 246,00
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, PODLOŽNI PROMENI NEZAVISNO OD BANKE
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života.
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 10.04.2023.GODINE
 Bez prenosa zaradeSa prenosom zarade
Kupoprodajna cena nepokretnostiRSD 5.000,000,00RSD 5.000,000,00
UčešćeRSD 1.000.000,00RSD 1.000.000,00
Kreditirani deoRSD 4.000.000,00RSD 4.000.000,00
Period otplate84 meseca84 meseca
Mesečni anuitetRSD 65.779,52RSD 55.109,19
Nominalna kamatna stopa (godišnja)15,50%11,00%
Efektivna kamatna stopa (godišnja)17,52%12,13%
Naknada za obradu zahteva0,80% od kreditiranog dela0,50% od kreditiranog dela
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahtevaRSD 20.000,00RSD 32.000,00
Troškovi menicaRSD  100,00 (dve)RSD  100,00 (dve)
Osnovni izveštaj Kreditnog biroaRSD 246,00RSD 246,00
Overena založna izjavaRSD 10.080,00RSD 10.080,00
Osiguranje nepokretnosti – godišnjeEUR 40,00EUR 40,00
Osiguranje života – godišnjeEUR 100,00EUR 100,00
Izdavanje lista nepokretnostiEUR 10,00EUR 10,00
Procena vrednosti nepokretnosti100,00 EUR100,00 EUR
Reprocena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje50,00 EUR50,00 EUR
Taksa za upis hipoteke26.370,00 RSD26.370,00 RSD
Troškovi kamate1.788.627,82 RSD2.483.855,10 RSD
Ukupni iznos koji klijent plaćaRSD 8.040.711,43RSD 6.748.272,09

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR
VALUTA KREDITA EUR
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate
IZNOS KREDITA U visini kupoprodajne cene nepokretnosti a prema kreditnoj sposobnosti korisnika
UČEŠĆE Minimum 20,00%
PERIOD OTPLATE Do 360 meseci
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 7,49% (ročnost do 180 meseci )
7,79% (ročnost od 181 do 360 meseci)
METOD OBRAČUNA KAMATE komforni
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA
polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke,
hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke
Polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta”
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva 0,50% kreditiranog iznosa jednokratno
Menica ( dve ) 100,00 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, PODLOŽNI PROMENI NEZAVISNO OD BANKE
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života.
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 19.10.2022.GODINE
Kupoprodajna cena nepokretnosti 40.000,00 EUR 40.000,00 EUR
Učešće 8.000,00 EUR 8.000,00 EUR
Kreditirani deo 32.000,00 EUR 32.000,00 EUR
Period otplate 180 meseci 240 meseci
Mesečni anuitet 292,02 EUR 258,28 EUR
Nominalna kamatna stopa (godišnja) 7,49% 7,79%
Efektivna kamatna stopa (godišnja) 8,63% 8,80%
Naknada za obradu zahteva 0,50% od kreditiranog dela 0,50% od kreditiranog dela
Dinarska protivvrednost naknade za obradu kreditnog zahteva se obračunava po srednjem kursu NBS za EUR na dan puštanja kredita u tečaj.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva 0,50% od kreditiranog iznosa jednokratno
Menica ( dve ) 100,00 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, PODLOŽNI PROMENI NEZAVISNO OD BANKE
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva 160,00 EUR 160,00 EUR
Troškovi menica 100,00 RSD (dve) 100,00 RSD (dve)
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Overena založna izjava 10.080,00 RSD 10.080,00 RSD
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40,00 EUR 40,00 EUR
Osiguranje života – godišnje 100,00 EUR 100,00 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10,00 EUR 10,00 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti 100,00 EUR 100,00 EUR
Reprocena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 50,00 EUR 50,00 EUR
Taksa za upis hipoteke 26.370,00 RSD 26.370,00 RSD
Troškovi kamate 20.563,76 EUR 29.987,69 EUR
Ukupni iznos koji klijent plaća 55.637,43 EUR 65.811,36 EUR

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora fizičkim licima u RSD
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora fizičkim licima u RSD
VALUTA KREDITA RSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE Nema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA U visini iznosa navedenog u predmeru i predračunu radova, a prema kreditnoj sposobnosti korisnika
UČEŠĆE Bez učešća
PERIOD OTPLATE Od 13-120 meseca
NAČIN KORIŠĆENJA maksimalno do 30,00% na platni račun korisnika kredita
ostatak virmanski po osnovu ispostavljenih profaktura na tekuće račune prodavaca odnosno izvođača radova do razlike iz predmera i predračuna
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 15,50% – 16,00% bez prenosa zarade
12,00% – 13,00%sa prenosom zarade
METOD OBRAČUNA KAMATE proporcionalni
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta”
opciono, blanko sopstvena menica sa jednim kreditno sposobnim žirantom
opciono, polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke,
opciono, polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke,
opciono, hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva 0,50% za korisnike sa redovnim prilivom, od kreditiranog iznosa jednokratno 0,80% za korisnike bez redovnog priliva, od kreditiranog iznosa jednokratno
Menica ( dve ) 100,00 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 10.04.2023. GODINE sa hipotekom
Bez prenosa zarade Sa prenosom zarade
Iznos naveden u predmeru i preračunu radova RSD 1.000,000,00 RSD 1.000,000,00
Kreditirani deo RSD 1.000,000,00 RSD 1.000,000,00
Period otplate 120 meseci 120 meseci
Mesečni anuitet RSD 16.444,88 RSD 14.349,70
Nominalna kamatna stopa (godišnja) 15,50% 12,00%
Efektivna kamatna stopa (godišnja) 19,48% 15,28%
Naknada za obradu zahteva 0,80% od kreditiranog dela 0,50% od kreditiranog dela
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, PODLOŽNI PROMENI NEZAVISNO OD BANKE
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva 5.000,00 RSD 8.000,00 RSD
Troškovi menica 100,00 RSD (dve) 100,00 RSD (dve)
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Overena založna izjava 10.080,00 RSD 10.080,00 RSD
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40,00 EUR 40,00 EUR
Osiguranje života – godišnje 100,00 EUR 100,00 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10,00 EUR 10,00 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti 100,00 EUR 100,00 EUR
Reprocena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 50,00 EUR 50,00 EUR
Taksa za upis hipoteke RSD 22.3640,00 RSD 22.3640,00
Ukupni iznos koji klijent plaća RSD 2.096.549,12 RSD 1.842.127,22

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora fizičkim licima u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora fizičkim licima u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR
VALUTA KREDITAEUR
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJEU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate
IZNOS KREDITAU visini iznosa navedenog u predmeru i predračunu radova, a prema kreditnoj sposobnosti korisnika
UČEŠĆEBez učešća
PERIOD OTPLATEod 13 do 120 meseci
NAČIN KORIŠĆENJAmaksimalno do 30,00% na platni račun korisnika kredita
ostatak virmanski po osnovu ispostavljenih profaktura na tekuće račune prodavaca odnosno izvođača radova do razlike iz predmera i predračuna
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)9,00% – 10,00% bez prenosa zarade
8,50% – 9,50% sa prenosom zarade
METOD OBRAČUNA KAMATEkomforni
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta”
opciono, blanko sopstvena menica sa jednim kreditno sposobnim žirantom
opciono, polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke,
opciono, polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke,
opciono, hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva0,50% za korisnike sa redovnim prilivom,
od kreditiranog iznosa jednokratno
0,80% za korisnike bez redovnog priliva,
od kreditiranog iznosa jednokratno
Menica ( dve )RSD 100,00
Osnovni izveštaj Kreditnog biroaRSD 246,00
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, PODLOŽNI PROMENI NEZAVISNO OD BANKE
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života.
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 10.04.2023.GODINE sa hipotekom
 Bez prenosa zaradeSa prenosom zarade
Iznos naveden u predmeru i preračunu radovaEUR 5.000EUR 5.000
Kreditirani deoEUR 5.000EUR 5.000
Period otplate120 meseci120 meseci
Mesečni anuitetEUR 62,40EUR 61,16
Nominalna kamatna stopa (godišnja)9,00%8,50%
Efektivna kamatna stopa (godišnja)13,39%12,78%
Naknada za obradu zahteva0,80% od kreditiranog dela0,50% od kreditiranog dela
Dinarska protivvrednost naknade za obradu kreditnog zahteva se obračunava po srednjem kursu NBS za EUR na dan
puštanja kredita u tečaj.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahtevaEUR 40,00EUR 64,00
Troškovi menicaRSD 100,00 (dve)RSD 100,00 (dve)
Osnovni izveštaj Kreditnog biroaRSD 246,00RSD 246,00
Overena založna izjavaRSD 10.080,00RSD 10.080,00
Osiguranje nepokretnosti – godišnjeEUR 40,00EUR 40,00
Osiguranje života – godišnjeEUR 100,00EUR 100,00
Izdavanje lista nepokretnostiEUR 10,00EUR 10,00
Procena vrednosti nepokretnostiEUR 100,00EUR 100,00
Reprocena vrednosti nepokretnosti – trogodišnjeEUR 50,00EUR 50,00
Taksa za upis hipotekeRSD 26.370,00RSD 26.370,00
Ukupni iznos koji klijent plaćaEUR 8.509,91EUR 8.364,81

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.