Dinarski kredit sa fiksnom kamatnom stopom

Kada dobroj ideji malo fali

Saznajte više

Dinarski krediti sa valutnom klauzulom

Kada dobroj ideji malo fali

Saznajte više

Dinarski kredit sa valutnom klauzulom i 100% depozitom

Kada dobroj ideji malo fali

Saznajte više

Dinarski potrošački krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Za male stvari i velike planove

Saznajte više

Start-up family krediti za vantelesnu oplodnju

Kad se sve želje stope u jednu

Saznajte više

Dinarski krediti za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom

Za korak bliži cilju

Saznajte više

Dinarski kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom

Za korak bliži cilju

Saznajte više

Dinarski auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom

Za novog mezimca na 4 točka

Saznajte više

Dinarski auto krediti sa valutnom klauzulom

Za novog mezimca na 4 točka

Saznajte više

Dinarski stambeni krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Podrška za kvadrat

Saznajte više

Dinarski stambeni krediti sa valutnom klauzulom

Podrška za kvadrat

Saznajte više

Dinarski kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora sa fiksnom kamatnom stopom

Nov stan na staroj adresi

Saznajte više

Dinarski kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora sa valutnom klauzulom

Nov stan na staroj adresi

Saznajte više
Kada dobroj ideji malo fali

Znamo da Vam je bitno da unapred planirate svoje troškove. Zato smo kreirali keš kredit u dinarima, sa fiksnom kamatnom stopom. Sada znate da Vam mesečna rata kredita ostaje ista tokom celog perioda otplate!

Neke od predosti dinarskog keš kredita ALTA Banke su:

Kada dobroj ideji malo fali

Ukoliko ste u potrazi za keš kreditom u dinarima, a želite da Vaša mesečna rata bude vezana za stranu valutu, na pravom ste mestu. ALTA Banka u ponudi ima dinarski kredit sa valutnom klauzulom, koji odlikuje:

Da li znate da kredit može biti oblik štednje? Uz dinarski kredit sa valutnom klauzulom i 100% depozitom u moćnosti ste da uzmete Iznos kredita u visini namenskog garantnog deviznog depozita, sa rokom otplate u zavisnosti od roka oročenja namenskog garantnog deviznog depozita, i sa fiksnom kamatnom stopom.

ALTA Banka Vam nudi:

Kada Vam zatrebaju dodatna sredstva za kupovinu robe, turističkih usluga, zdravstvenih usluga, plaćanje školarine i sličnih troškova, možete se opredeliti za potrošački kredit u dinarima. ALTA Banka Vam nudi:

Kad se sve želje stope u jednu

ALTA Banka ima specijalnu ponudu povoljnih kredita za sve buduće roditelje, a posebno one koji su zainteresovani za programe vantelesne oplodnje.

Refinansirajte svoje obaveze po platnim računima, kreditnim karticama, i kreditima drugih banaka kao i obaveze po osnovu lizing ugovora uz mogućnost dodatnog keša. Kredite za refinansiranje ALTA Banke odlikuje:

Refinansirajte svoje obaveze po platnim računima, kreditnim karticama, i kreditima drugih banaka kao i obaveze po osnovu lizing ugovora uz mogućnost dodatnog keša.

Kredit za refinansiranje ALTA Banke odlikuje:

Našli ste auto svojih snova? Ne dozvolite da ga vozi neko drugi! Auto krediti ALTA Banke imaju jednostavnu proceduru i brzu realizaciju, a možete kupiti polovna ili nova vozila znajući da Vam visina mesečne rate ostaje ista tokom celog perioda otplate.

Dinarski auto kredit odlikuje i:

Za novog mezimca na 4 točka

Našli ste auto svojih snova? Ne dozvolite da ga vozi neko drugi! Auto krediti ALTA Banke imaju jednostavnu proceduru i brzu realizaciju, a možete kupiti polovna ili nova vozila računajući na fiksnu kamatnu stopu.

Dinarski auto kredit sa valutnom klauzulom odlikuje i:

Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam mesečna rata ostaje ista tokom celog perioda otplate.

Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.

Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam kamatna stopa ostaje fiksna tokom celog perioda otplate.

Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.

Kada se upustimo u renoviranje prostora mogu nam se desiti iznenađenja i promene planova. Uz kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora ALTA Banke računajte da nema iznenađenja – Vaša kamatna stopa ostaje ista tokom celog perioda otplate!

Bilo da adptirate, rekonstruišete ili proširujete svoj stambeni prostor, očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.

Kada se upustimo u renoviranje prostora mogu nam se desiti iznenađenja i promene planova. Uz kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora ALTA Banke računajte da nema iznenađenja – Vaša kamatna stopa ostaje ista tokom celog perioda otplate!

Bilo da adptirate, rekonstruišete ili proširujete svoj stambeni prostor, očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.

Dinarski kredit sa fiksnom kamatnom stopom
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom

Kamatne stope sa primenom od 14.06.2018:

KRATKOROČNI GOTOVINSKI DINARSKI KREDIT
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJENema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATEOd 6 do 12 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆEbez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEproporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)4,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
7,07% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i
blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA2,00% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta)102,00 RSD
MENICA (dve)100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN 14.06.2018. GODINE
Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA100.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE12 meseci
MESEČNA RATA8.560,63 RSD8.656,39 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)4,99%7,07%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)9,86%12,17%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA2,00% iznosa kredita2,00% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA2.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE2.727,60RSD 3.876,70 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA105.073,60 RSD106.222,70 RSD

Kamatne stope sa primenom od 2.7.2018:

DUGOROČNI DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT
VALUTA KREDITA RSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE Nema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATE Od 13 do 36 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE bez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATE proporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 8,48% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod
Alta banke )
10,50 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod
Alta banke)
administrativna zabrana ili trajni nalog
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA 2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i
blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za
iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) 102,00 RSD
MENICA (dve) 100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER

NA DAN 14.06.2018. GODINE
Klijenti sa redovnim mesečnim
prilivom od zarade na platni račun
kod Banke
Klijenti bez redovnog mesečnog
priliva od zarade na platni račun kod
Banke
IZNOS KREDITA 400.000,00 RSD 400.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE 36 meseci 36 meseci
MESEČNA RATA 12.624,48 RSD 13.022,47  RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 8.48% 10.50%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 9.63% 11.10%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00% iznosa kredita 1,50% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 4.000,00 RSD 6.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD 246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA 100,00 RSD (dve) 100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE 54.481,28 RSD 68.088,78  RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA 458.827,28 RSD 474.434,78 RSD

,0,

Kamatne stope sa primenom od 30.12.2020.

DUGOROČNI GOTOVINSKI DINARSKI KREDIT
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJENema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATEOd 37 do 71 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆEbez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEproporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)10,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod Jubmes banke )
14,00 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod Jubmes banke)
administrativna zabrana ili trajni nalog
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta  za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD 
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta)102,00 RSD
MENICA (dve)100,00 RSD 

REPREZENTATIVAN PRIMER

NA DAN 19.12.2019. GODINE

Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA400.000,00 RSD400.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE71 meseci71 meseci
MESEČNA RATA7.581,38 RSD8.140,38 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)10,99%14,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA  (GODIŠNJA)11.03%14.70%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00% iznosa kredita1,50% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA4.000,00 RSD6.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD (dve)100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE138.277,60 RSD177.967,01 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA538.623,60 RSD584.313,01 RSD
GOTOVINSKI DINARSKI KREDIT SA VALUTNOM KLAUZULOM
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
VALUTA KREDITAEUR
KRITERIJUM INDEKSIRANJAU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
IZNOS KREDITA150,00– 12,000,00 EUR prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita
PERIOD OTPLATEOd 6 do 71 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE30,00% depozita
METOD OBRAČUNA KAMATEkomformni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)7% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
8% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900,000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta)102,00 RSD
MENICA (dve)100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 14.06.2018. GODINEKlijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITAR4.000,00 EUR4.000,00 EUR
DEPOZIT1.200,00 EUR1.200,00 EUR
PERIOD OTPLATE71 meseca71 meseca
MESEČNA RATA68,55 EUR70,36 EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)7,00%8,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)7,41%8,42% 
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1% iznosa kredita1,5% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA40,00 EUR60,00 EUR
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD (dve)100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE867,36 EUR995,16 EUR
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA4.910,30 EUR5.038,10 EUR
Dinarski kredit sa valutnom klauzulom i 100% depozitom
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
GOTOVINSKI DINARSKI KREDIT SA VALUTNOM KLAUZULOM I 100% DEPOZITOM
VALUTA KREDITAEUR
KRITERIJUM INDEKSIRANJAU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
IZNOS KREDITAMin 400,00 EUR
PERIOD OTPLATEOd 6 do 71 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆE100% depozita
METOD OBRAČUNA KAMATEkomformni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)3,49%
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA100% devizni garantni depozit
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
MENICA (dve)100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 30.12.2020.
IZNOS KREDITA4.000,00 EUR
DEPOZIT4.000,00 EUR
PERIOD OTPLATE71 meseca
MESEČNA RATA62,34 EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)3,49%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)7,25%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA40,00 EUR
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE425,84 EUR
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA4.811,84 EUR
Dinarski potrošački krediti sa fiksnom kamatnom stopom
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT
VALUTA KREDITA RSD
KRITERIJUM INDEKSIRANJA Nema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA 10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATE Od 6 do 12 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE bez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATE proporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 4,84% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
6,57% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA administrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00-1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) 102,00 RSD
MENICA (dve) 102,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINE Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA 100.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE 12 meseci
MESEČNA RATA 8.553,75 RSD 8.633,32 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 4,84% 6,57%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 7,63% 10,55%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00% iznosa kredita 1,50% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1.000,00 RSD 1.500,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA 100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE 2.645,00 RSD 3.599,83 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA 103.991,00 RSD 105.445,83 RSD
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM INDEKSIRANJANema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATEOd 13 do 36 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆEbez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEproporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)7,48% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
9,50 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00-1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta)246,00
MENICA (dve)102,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINEKlijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA400.000,00 RSD400.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE36 meseci36 meseci
MESEČNA RATA12.439,83 RSD12.814,51 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)7,48%11,13%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)8,54%10,55%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00% iznosa kredita1,50% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA4.000,00 RSD6.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD (dve)100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE47.834,01 RSD61.322,38 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA452.180,01 RSD467.668,38 RSD
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM INDEKSIRANJANema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATEOd 37 do 71 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆEbez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEproporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)10,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
14,00 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00-1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta)102,00 RSD
MENICA (dve)102,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINEKlijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA400.000,00 RSD400.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE71 meseci71 meseci
MESEČNA RATA7.581,38 RSD8.140,38 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)10,99%14,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)11,03%14,70%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00% iznosa kredita1,50% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA4.000,00 RSD6.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD (dve)100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE138.277,60 RSD177.697,01 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA538.623,60 RSD584.313,01 RSD
Start-up family krediti za vantelesnu oplodnju
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
START-UP FAMILLY KREDITI
VALUTA KREDITA RSD
IZNOS KREDITA 10.000,00– 1,200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATE Od 6 do 72 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆE bez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATE proporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) za rok otplate do 12 meseci 5,05%
za rok otplate od 13-36 meseci 8,95%
za rok otplate od 37-72 meseca 10,90%
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA administrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta”
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 31.05.2017. GODINE
IZNOS KREDITA 200.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE 12 meseci 36 meseci 72 meseci
MESEČNA RATA 17.126,77 RSD 6.355,85  RSD 3.796,98  RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 5,05% 8,95% 10,90%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA  (GODIŠNJA) 9.56% 10.21% 11.95%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 2,00% iznosa kredita 1,00% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 4.000,00 RSD 2.000,00 RSD 2.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD 246,00 RSD 246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA 100,00 RSD  (dve) 100,00 RSD  (dve) 100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE 5.521,26 RSD 28.810,70 RSD 73.382,44 RSD
UKUPNI IZNOS KOJE KLIJENT PLAĆA 209.867,26 RSD 231.156,70 RSD 275.728,44 RSD
Dinarski krediti za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
KRATKOROČNI DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJENema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATEOd 6 do 12 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆEbez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEproporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)4,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platnii račun kod ALTA banke)
7,07% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta  za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA2,00% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta)102,00 RSD
MENICA (dve)100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN 
14.06.2018. GODINE
Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA100.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE12 meseci
MESEČNA RATA8.560,63  RSD8.656,39 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)4,99%7,07%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)9,86%12,17%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA2,00% iznosa kredita2,00% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA2.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD  (dve)
TROŠKOVI KAMATE2.727,60 RSD3.876,70 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA105.073,60  RSD106.222,70  RSD
DUGOROČNI DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM
VALUTA KREDITA RSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE Nema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATE Od 13 do 36 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE bez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATE proporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 8,48% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platnii račun kod ALTA banke)
10,50% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA administrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta  za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00 – 1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) 102,00 RSD
MENICA (dve) 100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN 
14.06.2018. GODINE
Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA 400.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE 36 meseci
MESEČNA RATA 12.624,48 RSD 13.022,47 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 8,48% 10,50%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 9,63% 11,10%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00% iznosa kredita 1,50% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 4.000,00 RSD 6.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA 100,00 RSD  (dve)
TROŠKOVI KAMATE 54.481,28 RSD 68.088,78 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA 458.827,28 RSD 474.434,78 RSD
DUGOROČNI DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJENema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATEOd 37 do 71 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆEbez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEproporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)10,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platnii račun kod ALTA banke)
14,00% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta  za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00 – 1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta)102,00 RSD
MENICA (dve)100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN 
30.12.2020. GODINE
Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA400.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE71 meseca
MESEČNA RATA7.581,38 RSD8.140,38 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)10,99%14,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)11,03%14,70%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA01,00% iznosa kredita1,50% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA4.000,00 RSD6.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD  (dve)
TROŠKOVI KAMATE138.277,60 RSD177.967,01 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA538.623,60 RSD584.313,01 RSD