Rentna štednja

Kada para na paru ide

Saznajte više

Oročeni devizni depoziti

Da sutra izgleda bolje

Saznajte više

Oročena dinarska štednja

Kada od jednog dinara pravite dva

Saznajte više

Dečja štednja

Kada od jednog dinara pravite dva

Saznajte više
Kada para na paru ide

Rentna štednja je poseban vid štednje koji Vam omogućava da, tokom trajanja oročenja, redovno dobijate kamatu koja će Vam se isplaćivati kao renta, na mesečnom nivou, prenosom na devizni a vista račun.

Minimalni iznos sredstava koji se može položiti na partiju rentne štednje iznosi 1.000,00 EUR.

Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Banka, u ime i za račun Deponenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.

Da sutra izgleda bolje

Koji god bio Vaš motiv štednje – ostvarenje željenog cilja, savesno planiranje budućnosti ili lični izazov – štednja u banci je najbezbedniji i najisplativiji vid štednje. Uz oročene devizne depozite Vaš novac raste i radi za Vas.

ALTA Banka prima depozite u valutiama EUR, USD i CHF. Za koju god valutu da se odlučite, nudimo Vam tradicionalno atraktivne uslove štednje i konkurentne kamatne stope, čija visina zavisi od dužine perioda oročenja. Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Banka, u ime i za račun Deponenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.

Kada od jednog dinara pravite dva

Prednosti oročene štednje u dinarima, u odnosu na deviznu štednju, su više kamatne stope i nepostojanje obaveze plaćanja poreza na prihod od kapitala.

ALTA Banka u ponudi ima tradicionalno atraktivne uslove štednje i konkurentne kamatne stope čija visina zavisi od dužine perioda oročenja.

Periodi na koje Banka prima depozite su: 2, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci. Na oročene depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

Kada od jednog dinara pravite dva

Želimo najboje za našu decu i zato na vreme planiramo njihovu budućnost. Dečja štednja je namenjena maloletnim licima, do njihovog punoletstva. Štedni ulog polaže se kao oročeni dinarski ili devizni depozit na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. U cilju stimulisanja ovog vida štednje, ALTA Banka je utvrdila visine kamatnih stopa na dečju štednju, bez obzira na iznos depozita, u visini najvećih kamatnih stopa koje Banka plaća za određenu ročnost uloga.

Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Rentna štednja

Osnovne karakteristike proizvoda:

Vrsta depozitaDevizni depozit sa mesečnom isplatom kamate, Rentna štednja
Valuta depozitaEUR
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos oročenog depozita je 1.000,00 EUR
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stopePorez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova

 

Oročeni devizni depoziti
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozita Devizni depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos oročenog depozita je 100,00 EUR, odnosno protivvrednost u drugoj valuti
Valuta depozita EUR, USD i CHF
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova
Oročeni devizni depoziti
Depoziti u EUR
OROČENA DEVIZNA ŠTEDNJA – KAMATE U PRIMENI OD 05.02.2021. GODINE
Valuta u kojoj klijent polaže depozit EUR
Iznos depozita koji se polaže 10.000,00
Period oročenja 1 MESEC 3 MESECA 6 MESECI 9 MESECI 12 MESECI 15 MESECI 18 MESECI 24 MESECA 25 MESECI 36 MESECI
NKS na godišnjem nivou 0.10% 0.30% 0.70% 0.70% 1.00% 1.10% 1.10% 1.20% 1.25% 1.35%
Ukupno obračunata kamata 0,77 7,31 34,64 52,31 100,00 137,00 165,00 241,44 261,34 410,46
Ukupan iznos za isplatu klijentu  10.000,65 10.006,21 10.029,45 10.044,46 10.085,00 10.116,45 10.140,25 10.205,22 10.222,14 10.348,89
EKS na godišnjem nivou  0.08% 0.25% 0.59% 0.59% 0.85% 0.94% 0.94% 1.02% 1.06% 1.15%
Oročeni devizni depoziti
Depoziti u USD. Karakteristike proizvoda‚i reprezentativni primer
Vrsta depozita Devizni depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos oročenog depozita je 100,00 EUR, odnosno protivvrednost u drugoj valuti
Valuta depozita EUR, USD i CHF
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova
OROČENA DEVIZNA ŠTEDNJA – KAMATE U PRIMENI OD 05.02.2021. GODINE
Valuta u kojoj klijent polaže depozit USD
Iznos depozita koji se polaže 10.000,00
Period oročenja 3 MESECA 6 MESECI 12 MESECI 24 MESECA 36 MESECI
NKS na godišnjem nivou 0.40% 0.70% 1.00% 1.20% 1.20%
Ukupno obračunata kamata 9,85 34,65 100,00 241,44 364,30
Ukupan iznos za isplatu klijentu  10.008,37 10.029,45 10.085,00 10.205,22 10.309,65
EKS na godišnjem nivou  0.34% 0.59% 0.85% 1.02% 1.02%
Oročeni devizni depoziti
Depoziti u CHF
VALUTA CHF
IZNOS 10.000,00
Period oročenja 1 mesec 3 meseca 6 meseci
Kamatna stopa (god. nivo) 0,01% 0,01% 0,01%
Obračunata kamata 0.25 0.50 1.00
Porez 0.04 0.07 0.15
Iznos za isplatu 10,000.21 10,000.43 10,000.85
EKS (god. nivo) 0.01% 0.01% 0.01%

Obračun rađen na dan 09.08.2019.

Oročena dinarska štednja
Kada od jednog dinara pravite dva
Vrsta depozitaDinarski depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos oročenog depozita je 5.000,00 RSD
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijentaBez troškova

 

Dečja štednja u valuti RSD
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozitaDinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita – Dečja štednja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos depozita je 5.000,00 RSD
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stopeBez troškova
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova

 

 

Dečja štednja u valuti EUR
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozitaDinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita – Dečja štednja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos depozita je 300,00 EUR
Valuta depozitaEUR
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stopePorez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova

 

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.