Obaveštenje o novim Opštim uslovima poslovanja i predlog izmena i dopuna okvirnog ugovora o platnim uslugama

Obaveštenje o novim Opštim uslovima poslovanja i predlog izmena i dopuna okvirnog ugovora o platnim uslugama

Petak, 15/4/2022

Poštovani korisnici,
Koristimo priliku da vam se zahvalimo na poverenju koje ukazujete ALTA banci a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) korišćenjem njenih proizvoda i usluga. Banka, shodno potrebi usklađivanja sa kretanjima na bankarskom tržištu kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta svojih servisa i proizvoda. Jednu od aktivnosti u tom smeru predstavlja i prilagođavanje akata kojima je regulisano pružanje usluga klijentima. 

Postojeće Opšte uslove poslovanja, koji su u primeni od 01.03.2020. godine, Banka planira da zameni novim opštim uslovima prilagođenim potrebama nesmetanog odvijanja poslovnih odnosa klijenata i Banke. U tom smislu, usvojeni su novi opšti uslovi poslovanja podeljeni po segmentima na koje se odnose:
• Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, preduzetnike i poljoprivrednike;
• Opšti uslovi poslovanja za pravna lica;
• Opšti uslovi poslovanja za pružanje platnih usluga.

Novi opšti uslovi poslovanja počinju da se primenjuju od 15.06.2022. godine. Molimo Vas da pažljivo pogledate ceo dokument klikom na dugme.

Prilagođavanje posebnim segmentima klijenata izvršeno je i u odnosu na tarife koje Banka naplaćuje za pružanje svojih proizvoda i usluga. U cilju poboljšanja transparentnosti i preglednosti izmenjena je i važeća Tarifa naknada za usluge, koja je u primeni od 04.04.2021. godine, na taj način
što je razdvojena na tri posebna dokumenta:
• Tarifa naknada za usluge– stanovništvo;
• Tarifa naknada za usluge – preduzetnici;
• Tarifa naknada za usluge – pravna lica.



Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.