Obaveštenje o početku primene tačke 50. Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platog prometa sa inostranstvom

Petak, 27/3/2021

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Uputstvom o  izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Narodne Banke Srbije, objavljenim u SG RS 98/2020 od 10.07.2020 godine i SG 154/2020 od 23.12.2020. godine u tački 3 Uputstva, izvršena  dopuna obaveznih podataka koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom za poslove izvoza i uvoza robe (tj. nalozi za plaćanje i naplatu po osnovu 112), tako da je, pored ostalih elemenata koje nalog sadrži, neophodno uneti  i

BROJ, GODINU I IZNOS FAKTURE/PROFAKTURE PO OSNOVU

KOJE SE VRŠI PLAĆANJE/NAPLATA UVOZA/IZVOZA ROBE.

Navedeni broj fakture/profakture koji klijent navodi u nalozima treba da odgovara broju fakture iz Jedinstvene carinske isprave koja prati uvoz/izvoz robe (rubrika 44). Početak primene ove obaveze i kontrole postupanja pravnih lica u skladu sa regulativom  je 01.04.2021. godine.

Na osnovu navedenih izmena, u štampanim/elektronskim nalozima uvedene su nove rubrike:

  • rubrika 12a u nalogu za naplatu (slog 60) i
  • rubrika 7a u nalogu za plaćanje (slog 70)

u koje se unose podaci o broju, godini i iznosu fakture/profakture koji se naplaćuje/plaća po kojoj se plaćanje vrši. Napominjemo da se  broj  i godina kontrolnika  kao neobavezna polja u nalogu, ukidaju. Za obezbeđenje ovih podataka i njihovu tačnost odgovoran je klijent banke.

E-banking rešenja  kojima se ispostavljaju nalozi platnog prometa sa inostranstvom biće prilagođena navedenim izmenama, tako da se u elektronskim nalozima za plaćanje i raspored priliva uvedu nova polja (u slučaju kada je osnov plaćanja/naplate 112)  – broj, godina i iznos fakture/profakture u koje klijent unosi potrebne podatke prilikom ispostavljanja naloga, odnosno popunjavanja obaveštenja o prilivu iz inostranstva, a koji su obavezan deo naloga.

Navedene izmene u aplikacijama biće dostupne u ažuriranim verzijama aplikacija, o čemu ćete biti dodatno obavešteni od strane Halcom-a ili Asseca, u zavisnosti čije e-banking rešenje koristite.

U slučaju da prilikom unosa elektronskih naloga ne raspolažete potrebnim podacima o fakturama/ profakturama, potrebno je da nas kontaktirate na tel: +381 11 2202630 ili +381 11 2205631 (Sandra Stijelja ili Ivana Ribar-Milutinović), radi instrukcija za dalje postupanje.

Imajući u vidu da su navedeni podaci neophodni za praćenje spoljnotrgovinskih poslova i da je za njihovu ispravnost odgovoran klijent koji vrši uvoz/izvoz robe, molimo Vas da napred navedene informacije imate u vidu prilikom deviznog poslovanja i realizacije transakcija platnog prometa sa inostranstvom, za čiji nadzor i kontrolu je nadležna  NBS, zajedno sa carinskim i drugim  državnim organima Republike Srbije. Posebno naglašavamo  da je u  vašem interesu da ispravno navedete podatke o fakturama jer time potvrdjujete uskladjenost svog poslovanja sa pozitivnom regulativom  koja  se odnosi na oblast deviznog poslovanja,  čiju kontrolu vrši NBS. Na taj način će te biti, u značajnoj meri, oslobodjeni obaveza dokazivanja  nadležnim organima da je  roba koja je plaćena unapred i uvezena, odnosno  da je izvezena roba naplaćena. 

 Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati :

putem e-maila: deviznipp@altabanka.rs ili na napred pomenute brojeve  telefona.

VAŠA ALTA BANKA

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.