SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE 

Utorak, 6/6/2023

ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD koji poseduje 259.918 običnih akcija, što predstavlja 90,15 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije izdavaoca Alta banka ad Beograd, saglasno clanu 372. i 515. Zakona о privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) zahteva sazivanje sednice Skupštine akcionara Društva.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.