Rentna štednja

Kada para na paru ide

Rentna štednja
Kada para na paru ide

Rentna štednja je poseban vid štednje koji Vam omogućava da, tokom trajanja oročenja, redovno dobijate kamatu koja će Vam se isplaćivati kao renta, na mesečnom nivou, prenosom na devizni a vista račun

Minimalni iznos sredstava koji se može položiti na partiju rentne štednje iznosi 1.000,00 EUR.

Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Banka, u ime i za račun Deponenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.

Rentna štednja

Osnovne karakteristike proizvoda:

Vrsta depozita Devizni depozit sa mesečnom isplatom kamate, Rentna štednja
Valuta depozita EUR
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos oročenog depozita je 1.000,00 EUR
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova
RENTNA ŠTEDNJA – KAMATE U PRIMENI OD 05.02.2021. GODINE
Valuta u kojoj klijent polaže depozit EUR
Iznos depozita koji se polaže 100.000,00
Period oročenja 12 MESECI
NKS na godišnjem nivou 0.75%
Ukupno obračunata kamata 747,43
Ukupan iznos za isplatu klijentu  100.053,96
EKS na godišnjem nivou  0,64%

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.