Rentna štednja

Kada para na paru ide

Rentna štednja
Kada para na paru ide

Rentna štednja je poseban vid štednje koji Vam omogućava da, tokom trajanja oročenja, redovno dobijate kamatu koja će Vam se isplaćivati kao renta, na mesečnom nivou, prenosom na devizni a vista račun. 

Minimalni iznos sredstava koji se može položiti na partiju rentne štednje iznosi 1.000,00 EUR.

Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit. 

Banka, u ime i za račun Deponenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate. 

Rentna štednja

Osnovne karakteristike proizvoda:

Vrsta depozitaDevizni depozit sa mesečnom isplatom kamate, Rentna štednja
Valuta depozitaEUR
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos oročenog depozita je 1.000,00 EUR
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stopePorez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova

 

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.