Oročeni devizni depoziti

Da sutra izgleda bolje

Oročeni devizni depoziti
Da sutra izgleda bolje

Koji god bio Vaš motiv štednje – ostvarenje željenog cilja, savesno planiranje budućnosti ili lični izazov – štednja u banci je najbezbedniji i najisplativiji vid štednje. Uz oročene devizne depozite Vaš novac raste i radi za Vas.

ALTA Banka prima depozite u valutama EUR, USD i CHF. Za koju god valutu da se odlučite, nudimo Vam tradicionalno atraktivne uslove štednje i konkurentne kamatne stope, čija visina zavisi od dužine perioda oročenja. Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Banka, u ime i za račun Deponenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se klijenti Banke – fizička lica, koja su ostvarila prihode od kamate na deviznu štednju, da u ekspoziturama Banke mogu preuzeti Potvrdu o plaćenom porezu na prihode od kapitala.

Reprezentativni primeri:
Oročeni devizni depoziti
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozita Devizni depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos oročenog depozita je 100,00 EUR, odnosno protivvrednost u drugoj valuti
Valuta depozita EUR, USD i CHF
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.