Oročena dinarska štednja

Kada od jednog dinara pravite dva

Oročena dinarska štednja
Kada od jednog dinara pravite dva

Prednosti oročene štednje u dinarima, u odnosu na deviznu štednju, su više kamatne stope i nepostojanje obaveze plaćanja poreza na prihod od kapitala.

ALTA Banka u ponudi ima tradicionalno atraktivne uslove štednje i konkurentne kamatne stope čija visina zavisi od dužine perioda oročenja.

Periodi na koje Banka prima depozite su: 2, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci. Na oročene depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

Oročena dinarska štednja
Kada od jednog dinara pravite dva
Vrsta depozita Dinarski depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos oročenog depozita je 5.000,00 RSD
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta Bez troškova
OROČENA DINARSKA ŠTEDNJA – KAMATE U PRIMENI OD 05.02.2021. GODINE
Valuta u kojoj klijent polaže depozit RSD
Iznos depozita koji se polaže 100.000,00
Period oročenja 2 MESECA 3 MESECA 6 MESECI 12 MESECI 24 MESECA 36 MESECI
NKS na godišnjem nivou 1.00% 1.50% 2.00% 2.60% 2.75% 3.00%
Ukupno obračunata kamata 160,97 363,70 986,83 2.600,00 5.575,63 9.271,85
Ukupan iznos za isplatu klijentu  100.160,97 100.363,70 100.968,83 102.600,00 105.575,63 109.271,85
EKS na godišnjem nivou  1.00% 1.50% 2.00% 2.60% 2.75% 3.00%

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.