Oročena dinarska štednja

Kada od jednog dinara pravite dva

Oročena dinarska štednja
Kada od jednog dinara pravite dva

Prednosti oročene štednje u dinarima, u odnosu na deviznu štednju, su više kamatne stope i nepostojanje obaveze plaćanja poreza na prihod od kapitala.

ALTA Banka u ponudi ima tradicionalno atraktivne uslove štednje i konkurentne kamatne stope čija visina zavisi od dužine perioda oročenja.

Periodi na koje Banka prima depozite su: 2, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci. Na oročene depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

Oročena dinarska štednja – kamate u primeni od 17.4.2020. godine
Valuta u kojoj klijent polaže RSD
Iznos depozita koji se polaže 100.000
Period oročenja 2 meseca 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
NKS na godišnjem nivou 1.75% 2.00% 3.00% 3.50% 3.75% 4.00%
Ukupno obracunata kamata 290,00 500,00 1.489,00 3.494,00 7.633,00 12.478,00
Ukupan iznos za isplatu klijentu 100.290,00 100.500,00 101.489,00 103.494,00 107.633 112.478,00
EKS na godišnjem nivou 1.75% 2.00% 3.00% 3.50% 3.75% 4.00%
Obračun na dan 02.04.2020.g
  • Ukoliko Deponent uputi Banci pismeni zahtev za razoročenje depozita pre isteka roka oročenja, Banka će izvršiti isplatu depozita sa kamatom obračunatom do momenta isplate, primenjujući fiksnu nominalnu kamatnu stopu za depozite po viđenju.
  • Najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja depozita Banka će Deponenta obavestiti o produženju depozita na isti rok oročenja i o visini nove kamatne stope važeće na dan reoročenja. Deponent ima pravo da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja raskine ugovor o depozitu.
  • Ukoliko Deponent u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja Banke ne raskine ugovor, depozit se smatra automatski reoročenim na isti period, a sa kamatnom stopom navedenom u obaveštenju Banke.
  • ALTA Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
  • Detaljne informacije http://www.aod.rs/.
  • Ponudu u vezi sa oročenom dinarkom štednjom možete dobiti u ekspoziturama Banke.
  • Podaci o štednim ulozima su poslovna tajna i ALTA Banka garantuje potpunu sigurnost i raspoloživost svih uloga.
Oročena dinarska štednja
Kada od jednog dinara pravite dva
Vrsta depozita Dinarski depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos oročenog depozita je 5.000,00 RSD
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta Bez troškova
Kamatne stope od 2.4.2020. godine u primeni od 17.4.2020.:
Period na koji Banka prima sredstva 2 meseca 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 1.75% 2.00% 3.00% 3.50% 3.75% 4.00%
EKS (na godišnjem nivou) 1.75% 2.00% 3.00% 3.50% 3.75% 4.00%

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.