Dečja štednja

Kada od jednog dinara pravite dva

Dečja štednja
Kada je svaki dinar važan

Želimo najboje za našu decu i zato na vreme planiramo njihovu budužnost. Dečja štednja je namenjena maloletnim licima, do njihovog punoletstva. Štedni ulog polaže se kao oročeni dinarski ili devizni depozit na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. U cilju stimulisanja ovog vida štednje, ALTA banka je utvrdila visine kamatnih stopa na dečju štednju, bez obzira na iznos depozita, u visini najvećih kamatnih stopa koje Banka plaća za određenu ročnost uloga.

Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Dečja štednja u valuti RSD
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozita Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita – Dečja štednja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos depozita je 5.000,00 RSD
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Bez troškova
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova

Kamatne stope od 02.04.2020. godine primena od 17.04.2020.

Dečja stednja – Kamatne stope u primeni od 17.04.2020.
Valuta u kojoj klijent polaže depozit RSD
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 100,000.00
Period oročenja depozita 6 meseci 12 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3.00% 3.50%
Ukupno obračunata kamata 1,489.00 3,494.00
Ukupan iznos za isplatu klijentu 101,489.00 103,494.00
EKS (na godišnjem nivou) 3.00% 3.50%
Dečja štednja u valuti EUR
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozita Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita – Dečja štednja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos depozita je 300,00 EUR
Valuta depozita EUR
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova
DEČJA ŠTEDNJA U EUR – KAMATE U PRIMENI OD 05.02.2021. GODINE
Valuta u kojoj klijent polaže depozit EUR
Iznos depozita koji se polaže 10.000,00
Period oročenja 6 MESECI 12 MESECI
NKS na godišnjem nivou 0.60% 1.00%
Ukupno obračunata kamata 29,71 100,00
Ukupan iznos za isplatu klijentu  10.025,25 10.085,00
EKS na godišnjem nivou  0.51% 0.85%

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.