Dečja štednja

Kada od jednog dinara pravite dva

Dečja štednja
Kada je svaki dinar važan

Želimo najbolje za našu decu i zato na vreme planiramo njihovu budućnost. Dečja štednja je namenjena maloletnim licima, do njihovog punoletstva. Štedni ulog polaže se kao oročeni dinarski ili devizni depozit na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. U cilju stimulisanja ovog vida štednje, ALTA Banka je utvrdila visine kamatnih stopa na dečju štednju, bez obzira na iznos depozita, u visini najvećih kamatnih stopa koje Banka plaća za određenu ročnost uloga.

Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Dečja štednja u valuti RSD
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozitaDinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita – Dečja štednja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos depozita je 5.000,00 RSD
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stopeBez troškova
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova

 

 

Dečja štednja u valuti EUR
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozitaDinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita – Dečja štednja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos depozita je 300,00 EUR
Valuta depozitaEUR
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stopePorez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova

 

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.