Dozvoljeno prekoračenje

Kada ne pitate koliko košta

Dozvoljeno prekoračenje
Kada ne pitate koliko košta

Dozvoljeno prekoračenje je jednostavno rešenje kada Vam zatreba dodatni novac. Odobreni iznos možete  koristiti po potrebi, kamatna stopa obračunava se samo na iskorišćeni deo i za onoliko dana koliko ste ga koristili.

Pravo na dozvoljeno prekoračenje po platnim računima građana ostvaruju vlasnici platnih računa kod Banke uplatom prvog priliva po osnovu primanja zarade (ili penzije), i koji imaju pozitivan saldo na platnom računu u trenutku odobravanja dozvoljenog prekoračenja.

Usluga dozvoljeno prekoračenje se odobrava na osnovu pisanog zahteva, podatka o tromesečnom prosečnom prilivu po platnom računu kod Banke (promet po partiji platnog računa), izveštaja Kreditnog biroa, potvrde poslodavca o visini prosečnih tromesečnih neto prihoda podnosioca zahteva/poslednjeg čeka penzije (za nove klijente koji u momentu podnošenja zahteva nisu imali tri mesečne uplate zarade ili penzije) i položenih sredstava obezbeđenja.

Dozvoljeno prekoračenje
Karakteristike proizvoda:
Iznos kreditaBanka odobrava najviše do iznosa 1,5 prosečne neto zarade u prethodna tri meseca, a najviše do 1.000.000 RSD
Valuta kreditaRSD
Rok otplateDo 24 meseca
Depozit/učešće/
Nominalna kamatna stopa – % godišnje26,00% godišnje
Metod obračuna kamatne stopekonformni
Naknada za obradu kreditabez naknade
Otplata kreditaJednokratno po dospeću
Puštanje kreditaObračunavanjem dozvoljenog prekoračenja po platnom računu
Sredstva obezbeđenja naplate kreditaJedna blanko sopstvena menica korisnika dozvoljenog prekoračenja
Dozvoljeno prekoračenje

Reprezentativni primer:

Odobreno prekoračenje 100.000,00 RSD 100.000,00 RSD
Rok vraćanja 24 meseci 24 meseci
NKS godišnje 26,00% 19,00%
EKS 26,27% 19,22%
Naknada za obradu (jednokratno) Bez naknade Bez naknade
Trošak menica (2 menice) RSD 100,00 RSD 100,00
Trošak izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00 RSD 246,00
Bruto iznos kamate 25.924,82 RSD 25.924,82 RSD
Ukupan iznos kredita koji korisnik vraća na kraju ugovorenog perioda RSD 136.929,93 RSD 715.451,24

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.