Poslovne kartice

Osnova plaćanja svakog modernog biznisa

Poslovne kartice
Osnova plaćanja svakog modernog biznisa

Savremen, jednostavan i siguran način plaćanja gde su Vam sredstva stalno dostupna. Upotrebom poslovnih kartica prilikom plaćanja firma ima bolji uvid i kontrolu nad troškovima koje prave zaposleni. Dodatnu pogodnost predstavlja pravo na popust za korisnike Visa Business kartica, u mnogobrojnim hotelima, agencijama i drugim institucijama sa kojima je Visa International postigla takav sporazum.

Banka nudi DinaCard poslovnu karticu za plaćanja u zemlji i Visa Business karticu za plaćanja u zemlji i inostranstvu. Kartica funkcioniše na principu odloženog plaćanja do iznosa utvrđenog limita koji se određuje na nivou cele firme, kao i na nivou pojedinačnih korisnika kartice. Kompaniji može biti izdat neograničen broj poslovnih kartica, tako da zbir vrednosti pojedinačnih limita bude jednak limitu kompanije. Poslovne kartice su ,,charge” kartice koje Vam omogućavaju da nastale obaveze u prethodnom mesecu izmirujete naknadno, do 5. u narednom mesecu na osnovu ispostavljene specifikacije obračunatih obaveza. Poslovne kartice zaposleni u kompaniji mogu koristiti za plaćanje službenih troškova poput: avionskih, železničkih i autobuskih karata, plaćanje rent-a-car, hotela, restorana, kao i pokriće svih ostalih troškova reprezentacije. Kartica se može koristiti i za internet transakcije.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.