Kreditni plasmani pravnim licima

Opšti uslovi

Kreditni plasmani pravnim licima
Kreditni plasmani pravnim licima
Dinarski i devizni krediti

Banka odobrava sledeće vrste kredita:

Garancijski poslovi
Banka obavlja sledeće vrste garancijskih poslova:
Poslovi otkupa – eskonta tržišnog materijala

Banka obavlja poslove eskonta menica, faktura i akreditiva.

Poslovi avaliranja menica

Banka vrši avaliranje sledećih menica:

Izdavanje poslovnih platnih kartica
Banka izdaje poslovne platne kartice (VISA i Dina) sa utvrđenim limitom koji se utvrđuje u zavisnosti od prometa po računu i prosečnog stanja po računu, pri čemu maksimalni limit iznosi 500.000,00 dinara.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.