Devizni platni promet

Dinarski i devizni platni promet

Devizni platni promet
Dinarski i devizni platni promet

Banka za svoje klijente vrši poslove deviznog platnog prometa – plaćanja/naplate u zemlji i inostranstvu i naplate iz inostranstva na osnovu naloga i dokumentacije podnete u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Naknade za vršenje deviznog platnog prometa Banka naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke. Banka od klijenata naplaćuje sve provizije i stvarne troškove koje zaračunavaju inostrani korespodenti, a koje je Banka imala prilikom izvršenja usluga po deviznom poslovanju.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.