Deponovanje slobodnih sredstava klijenata

Depoziti

Deponovanje slobodnih sredstava klijenata
Depoziti

Banka prima u depozit slobodna sredstva klijenata na osnovu zahteva za deponovanje sredstva ili na osnovu obaveze utvrđene zakonom. Novčani depoziti mogu biti: transakcioni, po viđenju i oročeni sa otkaznim rokom ili bez otkaznog roka, sa posebnom namenom ili bez namene.

Depoziti mogu biti u dinarima, devizama (EUR, USD) kao i u dinarima sa valutnom klauzulom (indeksirani u valuti EUR).

Zaključenje ugovora sa vlasnicima dinarskih i deviznih računa otvorenih kod Banke vrši se samo na zahtev. Za ostale klijente pored zahteva neophodno je i podnošenje dokumentacije predviđene za otvaranje platnih računa.

Banka zadržava pravo da, u skladu sa aktima Banke, propisuje minimalne iznose oročenog depozita, kamatne stope, periode oročavanja, uslove za delimično razoročavanje i ostale uslove. U skladu sa poslovnom odlukom Banka ne plaća kamatu na sredstva na dinarskim i deviznim tekućim računima pravnih lica i preduzetnika.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.