Dinarski platni promet

Dinarski i devizni platni promet

Dinarski platni promet
Dinarski i devizni platni promet

Dinarski platni promet korporativnih klijenata – vrši se ličnim dostavljanjem naloga na šalteru Banke ili putem elektronskog servisa – e bankinga, koji omogućava pristup u račune, pristup izvodima, plaćanje i transfer sredstava sa dinarskih računa.

Naknade za vršenje platnog prometa (internog i međubankarskog) po RTGS, Instant i kliring sistemu Banka naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

Naknada za naloge date elektronskim putem (e-banking servis) značajno je povoljnija u odnosu na naknadu za naloge predate u ekspoziturama.

U zavisnosti od visine prosečnog stanja sredstava na dinarskom platnom računu, Banka mesečno obračunava i plaća kamatu na sredstva po viđenju.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.