Gotovinski i krediti za refinansiranje u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR i sa 30% depozitom

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
3M Euribor na dan 05.05.2023. godine iznosi 3.280
6M Euribor na dan 05.05.2023. godine iznosi 3,651
Usklađivanje nominalne kamatne stope sa vrednošću 3M Euribor-a vršiće se na datume 05.01. 05.04. 05.07. i 05.10. ili 20.01. 20.04. 20.07. i 20.10., za naredno polugodište, u zavisnosti da li kredit dospeva 05. ili 20. u mesecu. Usklađivanje će se vršiti prema vrednostima Euribora koja se zvanično objavljuje na datume 20.12. 20.03. 20.06. i 20.09. tekuće godine.
Usklađivanje nominalne kamatne stope sa vrednošću 6M Euribor-a vršiće se na datume 05.01. i 05.07. ili 20.01. i 20.07, za naredno polugodište, u zavisnosti da li kredit dospeva 05. ili 20. u mesecu. Usklađivanje će se vršiti prema vrednosti 6M Euribor-a koje se zvanično objavljuju na datume 20.12. i 20.06.
 
EKS obračunata na dan 05.05.2023. godine.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.