Instrumenti zaštite od kursnog rizika

Transparentno poslovanje

Instrumenti zaštite od kursnog rizika
Transparentno poslovanje

Instrumenti zaštite od kursnog rizika:

Terminska kupoprodaja deviza

Omogućava klijentu ugovaranje kupoprodaje deviznih sredstava na određeni datum u roku od tri naredna meseca od datuma ugovaranja sa fiksiranim kursom i iznosom. Omogućava zaštitu od kursnog rizika, tako da klijent na bazi poznatog kursa može unapred kalkulisati svoje novčane tokove.

Terminska kupoprodaja može biti:

Dinarski depozit sa valutnom klauzulom

Pruža klijentu zaštitu njegovih dinarskih sredstava jer se njegov depozit na početku oročenja konvertuje u protivvrednost u EUR, po važećem kursu, dok se na kraju oročavanja EUR glavnica isplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan dospeća depozita. Na taj način klijent obezbeđuje vrednost svojih dinarskih sredstava od rizika depresijacije dinara.

Za bliža obaveštenja obratite se Odeljenju sredstava.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.