Faktoring

Sigurnost naplate potraživanja pre roka dospeća

Faktoring
Sigurnost naplate potraživanja pre roka dospeća

Faktoring je vid kratkoročnog finansiranja koji se bazira na otkupu budućih nedospelih potraživanja proisteklih iz prodaje roba i usluga. Faktoring nudi višestruke prednosti:

Sklapanjem ugovora o faktoringu klijent prodaje Faktoru svoja potraživanja od dužnika, a za uzvrat novac dobija odmah.

ALTA Banka obavlja sledeće vrste faktoring poslova:

Kod ove vrste faktoringa neophodno je da klijent od dužnika pribavi saglasnost za prenos potraživanja na novog poverioca (Banku). Ovaj vid faktoringa možemo realizovati na dva načina:

Korišćenjem obrnutog faktoringa se finansira ispunjenje obaveza koje klijent ima prema dobavljaču, a ne po osnovu otkupa njegovih potraživanja. Kod obrnutog faktoringa klijent na raspolaganje ne dobija novac od Banke, već se njegove obaveze prema dobavljačima izmiruju direktno od strane Banke. Klijent, u skladu sa zahtevom koji upućuje Banci, može dobiti i dodatni rok za izmirenje svojih obaveza prema faktoru (Banci).

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.