Eskont menica

Mogućnost naplate Vaših potraživanja pre roka dospeća

Eskont menica
Mogućnost naplate Vaših potraživanja pre roka dospeća

Banka vrši eskont menica koje pravna lica, klijenti Banke, primaju od bonitetnih, solventnih dužnika na ime izmirenja njihovih obaveza plaćanja. Da bi bila predmet eskonta, menica mora biti registrovana u nadležnom registru menica kod Narodne banke Srbije, sadržati sve bitne elemente predviđene Zakonom o menici i biti sa punim vlasničkim indosamentom. Na račun klijenta uplaćuje se iznos nominalne vrednosti menica umanjen za:

Po naplati otkupljenih menica celokupan nominalni iznos meničnog potraživanja pripada Banci.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.