Garancije

Sigurnost pre svega

Saznajte više
Garancije
Sigurnost pre svega

Garancija je instrument osiguranja dobrog okončanja posla, kojom korisnik garancije osigurava svoje potraživanje u slučaju da nalogodavac po garanciji ne izvrši svoju obavezu koja je predmet garantnog posla. Na zahtev i u skladu sa potrebama klijenta, a u cilju pojednostavljenja procedure za odobravanje i izdavanje garancija, Banka sa svojim klijentima zaključuje Okvirne dugoročne aranžmane za izdavanje garancija.

ALTA Banka po nalozima svojih klijenata, a u korist korisnika u zemlji izdaje sledeće vrste dinarskih garancija: Činidbene garancije:
 • Garancija za učešće na licitacijama;
 • Garancija za povraćaj avansa;
 • Garancija za dobro izvršenje posla;
 • Garancija za kvalitet izvršenih radova u garantnom roku;
Plative garancije:
 • Garancija za urednu otplatu kredita i kamate;
 • Garancija za uredno izmirenje ostalih novčanih obaveza iz poslovanja;
Garancije za obezbeđenje plaćanja troškova shodno carinskom postupku:
 • Garancija za stavljanje robe u slobodan promet i tranzit;
 • Garancija za privremeni uvoz i aktivno oplemenjivanje;
 • Garancija za skladištenje roba;
 • Garancija za periodično deklarisanje robe;
Pisma o namerama. Napomena: Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

ALTA Banka po nalozima svojih klijenata a u korist korisnika u inostranstvu izdaje sve vrste nostro garancija i to:

Činidbene garancije:

 • Garancija za učešće na licitacijama;
 • Garancija za povraćaj avansa;
 • Garancija za dobro izvršenje posla;
 • Garancija za kvalitet izvršenih radova u garantnom roku;

Plative garancije:

 • Garancija za urednu otplatu kredita i kamate;
 • Garancija za uredno izmirenje ostalih novčanih obaveza iz poslovanja;

Supergarancije;

Napomena: Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke

 • Notifikacija bez obaveza;
 • Konfirmacija;
 • Preuzimanje dokumenata.

Napomena: Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.