Akreditivi

Sigurnost pre svega

Saznajte više
Akreditivi
Sigurnost pre svega

Akreditiv služi kao instrument osiguranja plaćanja u kojem nalogodavac akreditiva stavlja korisniku akreditiva na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, uz uslov da ih on može upotrebiti jedino ako pre isplate dostavi i uruči Banci ugovorene dokumente vezane za predmetni posao. Na taj način nalogodavac osigurava da će isplata iz akreditiva biti isključivo i jedino za onu namenu za koju je akreditiv otvoren.

Banka po zahtevu klijenata pruža uslugu servisiranja akreditiva:

Ugovoreni instrument plaćanja u spoljnotrgovinskom poslovanju je siguran način plaćanja i/ili naplate za oba učesnika u platnom prometu odnosno i za kupca i za prodavca robe.

U zavisnosti od vrste akreditiva (prenosiv, neprenosiv, opoziv, neopoziv, standby, sa pokrićem, bez pokrića, plativ po viđenju ili sa odloženim rokom plaćanja, i dr.), kao i odredaba zaključenog ugovora sa klijentom, Banka će ugovoriti sa klijentom način i uslove servisiranja akreditiva, rokove, dokumentaciju, tekst akreditiva, visinu naknade i dr.

Napomena: Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.