Garancije

Sigurnost pre svega

Saznajte više

Avali i akcepti menica

Sigurnost pre svega

Saznajte više

Akreditivi

Sigurnost pre svega

Saznajte više
Sigurnost pre svega

Garancija je instrument osiguranja dobrog okončanja posla, kojom korisnik garancije osigurava svoje potraživanje u slučaju da nalogodavac po garanciji ne izvrši svoju obavezu koja je predmet garantnog posla. 

Sigurnost pre svega

Avaliranje menice (davanje menične garancije) predstavlja izjavu avaliste kojom on garantuje da će lice za koje je dat aval – garancija – isplatiti menični iznos.

Sigurnost pre svega

Akreditiv služi kao instrument osiguranja plaćanja u kojem nalogodavac akreditiva stavlja korisniku akreditiva na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, uz uslov da ih on može upotrebiti jedino ako pre isplate dostavi i uruči Banci ugovorene dokumente vezane za predmetni posao. Na taj način nalogodavac osigurava da će isplata iz akreditiva biti isključivo i jedino za onu namenu za koju je akreditiv otvoren.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.