Ponedeljak, 31/5/2021

Upravni odbor ALTA banke a.d. Beograd za predsednicu Izvršnog odbora imenovao je dr Unu Sikimić, koja je stupila na dužnost krajem maja, nakon dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije.

Dr Una Sikimić iza sebe ima bogato bankarsko iskustvo, a na poziciju predsednice Izvršnog odbora ALTA banke a.d.  Beograd dolazi iz Komercijalne banke AD Beograd,  u kojoj je provela 14 godina gradeći karijeru, a zaokruživši je pozicijom zamenika predsednika Izvršnog odbora i člana Izvršnog odbora nadležnog za funkciju upravljanja rizicima. Takođe, više od 10 godina bila je član, te i predsednik Nadzornog odbora Komercijalne banke AD Banja Luka i član Odbora za reviziju Komercijalne banke AD Podgorica.

„Veliko mi je priznanje i zadovoljstvo što sam dobila priliku da preuzmem ovu pre svega odgovornu i izazovnu poziciju. U narednom periodu fokusiraćemo se na dodatno unapređenje poslovanja i procesa u svim segmentima, a sa ciljem da se Alta banka a.d. Beograd pozicionira kao tržišno prepoznatljiva, moderna i konkurentna finansijska institucija. Želimo da se istaknemo kao banka koja pruža dobar servis svojim klijentima i usluge zasnovane na najsavremenijim tehnološkim rešenjima, ali uz veliku paletu tradicionalnih bankarskih proizvoda“, izjavila je Una Sikimić, predsednica izvršnog odbora ALTA banke.

Alta banka se ističe kao siguran finansijski partner kako građanima, tako i malim i srednjim preduzećima. Poseban benefit koji pruža svojim korisnicima je mogućnost brze, lake i široke dostupnosti proizvoda, takođe, kroz potencijal sinergijskog efekta na nivou ALTA Grupe, u okviru koje posluje i platna institucija Alta Pay, sa mrežom od preko 2.300 sopstvenih i partnerskih lokacija na teritoriji Republike Srbije.

Posvećeni stvaranju bezbednosne kulture

Sreda, 19/5/2020

Danas je u prostorijama ALTA Banke održana tribina „Bezbednost u saobraćaju“. Osnivač ovog udruženja je novinarka i TV lice Dea Đurđević, koja je i sama pre dve godine doživela nezgodu koja ju je umalo koštala ruke i života. Danas, koračajući putem oporavka, Dea je posvećena unapređivanju bezbednosti i zdravlja ljudi, promovisanju bezbednog ponašanja i bezbednosne kulture, inkluziji osoba sa invaliditetom u društvo i edukaciji građana. Kroz raznovrsne aktivnosti Udruženja Dea se javno zalaže za promenu loših navika i stvaranje pravilne bezbednosne kulture, posebno kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju.

ALTA banka a.d. Beograd je trajno posvećena društvenoj odgovornosti i nastoji da podržava aktivnosti, pojedince i udruženja koja za cilj imaju unapređenje kvaliteta života i edukaciju društva u celini. Pružanjem podrške uduženju „Budimo bezbedni“ ALTA Banka doprinosi promovisanju društveno odgovornog poslovanja i ponašanja, poštovanja saobraćajnih propisa, pomaže u razvoju i promociji ključnih vrednosti unutar društva i iskazuje svoju brigu kako o zaposlenima i klijentima, tako i o boljitku društva u celosti. Prepoznajemo da je prevencija ključna u umanjivanju neželjenih posledica i ovaj koncept primenjujemo u celokupnom poslovanju.

Zahvaljujemo se Dei što je sa nama podelila svoje iskustvo i podsetila nas koliko je bitno da budemo oprezni i odgovorni. Nadamo se da će ova lekcija biti pokretač promena sopstvenih loših navika i korak bliže kulturi bezbednog saobraćaja.

Tribina se održala uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Radno vreme tokom praznika

Sreda, 28/4/2021

Poštovani klijenti, zbog predstojećih praznika ALTA Banka neće raditi od petka 30.04. do utorka 04.05.2021. godine.

Na raspolaganju smo Vam od srede, 5. maja.

Želimo Vam radosne praznike!

 

Obaveštenje svim klijentima ALTA Banke o dodatnoj ponudi olakšica u otplati obaveza

Petak, 19/3/2021

Narodna Banka Srbije je dana 11.03.2021. godine usvojila Odluku o dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, kojom je proširen obuhvat dužnika koji imaju pravo na propisane olakšice u otplati obaveza.

Pogledajte Pogledajte novu Ponudu olakšica u otplati obaveza po osnovu kredita i drugih kreditnih proizvoda.

Više informacija o reprezentativnom primeru i primeni moratorijuma u praksi možete pronaći klikom na linkove za pravna lica i za fizička lica.

Obaveštenje o početku primene tačke 50. Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platog prometa sa inostranstvom

Petak, 27/3/2021

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Uputstvom o  izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom Narodne Banke Srbije, objavljenim u SG RS 98/2020 od 10.07.2020 godine i SG 154/2020 od 23.12.2020. godine u tački 3 Uputstva, izvršena  dopuna obaveznih podataka koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom za poslove izvoza i uvoza robe (tj. nalozi za plaćanje i naplatu po osnovu 112), tako da je, pored ostalih elemenata koje nalog sadrži, neophodno uneti  i

BROJ, GODINU I IZNOS FAKTURE/PROFAKTURE PO OSNOVU

KOJE SE VRŠI PLAĆANJE/NAPLATA UVOZA/IZVOZA ROBE.

Navedeni broj fakture/profakture koji klijent navodi u nalozima treba da odgovara broju fakture iz Jedinstvene carinske isprave koja prati uvoz/izvoz robe (rubrika 44). Početak primene ove obaveze i kontrole postupanja pravnih lica u skladu sa regulativom  je 01.04.2021. godine.

Na osnovu navedenih izmena, u štampanim/elektronskim nalozima uvedene su nove rubrike:

  • rubrika 12a u nalogu za naplatu (slog 60) i
  • rubrika 7a u nalogu za plaćanje (slog 70)

u koje se unose podaci o broju, godini i iznosu fakture/profakture koji se naplaćuje/plaća po kojoj se plaćanje vrši. Napominjemo da se  broj  i godina kontrolnika  kao neobavezna polja u nalogu, ukidaju. Za obezbeđenje ovih podataka i njihovu tačnost odgovoran je klijent banke.

E-banking rešenja  kojima se ispostavljaju nalozi platnog prometa sa inostranstvom biće prilagođena navedenim izmenama, tako da se u elektronskim nalozima za plaćanje i raspored priliva uvedu nova polja (u slučaju kada je osnov plaćanja/naplate 112)  – broj, godina i iznos fakture/profakture u koje klijent unosi potrebne podatke prilikom ispostavljanja naloga, odnosno popunjavanja obaveštenja o prilivu iz inostranstva, a koji su obavezan deo naloga.

Navedene izmene u aplikacijama biće dostupne u ažuriranim verzijama aplikacija, o čemu ćete biti dodatno obavešteni od strane Halcom-a ili Asseca, u zavisnosti čije e-banking rešenje koristite.

U slučaju da prilikom unosa elektronskih naloga ne raspolažete potrebnim podacima o fakturama/ profakturama, potrebno je da nas kontaktirate na tel: +381 11 2202630 ili +381 11 2205631 (Sandra Stijelja ili Ivana Ribar-Milutinović), radi instrukcija za dalje postupanje.

Imajući u vidu da su navedeni podaci neophodni za praćenje spoljnotrgovinskih poslova i da je za njihovu ispravnost odgovoran klijent koji vrši uvoz/izvoz robe, molimo Vas da napred navedene informacije imate u vidu prilikom deviznog poslovanja i realizacije transakcija platnog prometa sa inostranstvom, za čiji nadzor i kontrolu je nadležna  NBS, zajedno sa carinskim i drugim  državnim organima Republike Srbije. Posebno naglašavamo  da je u  vašem interesu da ispravno navedete podatke o fakturama jer time potvrdjujete uskladjenost svog poslovanja sa pozitivnom regulativom  koja  se odnosi na oblast deviznog poslovanja,  čiju kontrolu vrši NBS. Na taj način će te biti, u značajnoj meri, oslobodjeni obaveza dokazivanja  nadležnim organima da je  roba koja je plaćena unapred i uvezena, odnosno  da je izvezena roba naplaćena. 

 Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati :

putem e-maila: deviznipp@altabanka.rs ili na napred pomenute brojeve  telefona.

VAŠA ALTA BANKA

Obaveštenje o radu Ekspoziture Novi Beograd
u subotu 6.3.2021. godine

Sreda, 5/3/2021

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da će u skladu sa  novim epidemiološkim merama Vlade Republike Srbije, u subotu 6. marta  Ekspozitura ALTA Banke na Novom Beogradu raditi do 12.00h.

Vaša ALTA Banka

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.