Projektno finansiranje

Krediti za projektno finansiranje se odobravaju investitorima i odgovornim izvođačima radova koji, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, učestvuju u realizaciji stambeno-poslovnih objekata.

Projektno finansiranje je sistem finansiranja pri kom vlasnik projekta osniva novo preduzeće, odnosno SPV (Special Purpose Vehicle) koje bi bilo nosilac projekta i čija bi jedina delatnost bila isključivo zasnovana na aktivnostima projekta, i u čije ime aplicira za kredit, koristeći ostvarene gotovinske tokove i prihode za otplatu kredita. Imovina preduzeća, između ostalog, postaje sredstvo obezbeđenja kredita.

Model projektnog finansiranja izgradnje stambenih/poslovnih objekata pruža mnoge pogodnosti investitorima, izvođačima radova i budućim kupcima nekretnina:

 • Kraći rokovi zidanja, odnosno manje čekanja na useljenje,
 • Sigurnost da će objekat biti doveden pod krov,
 • Sigurnost da će objekat biti uknjižen,
 • Obezbeđen novac za sve faze izgradnje i izvođače radova,
 • Kupci stanova/poslovnih objekata su zaštićeni od rizika da investitor neće ispuniti obaveze.

  Milena Bogojević+381 11 2205 618
  Slobodan Lazić+381 11 2205 604
  Maja Kaluđerović+381 11 2205 693
  e-mailkorpor.bankarstvo@altabanka.rs