Projektno finansiranje

Krediti za projektno finansiranje se odobravaju investitorima i odgovornim izvođačima radova koji, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, učestvuju u realizaciji stambeno-poslovnih objekata.

Projektno finansiranje je sistem finansiranja pri kom vlasnik projekta osniva novo preduzeće, odnosno SPV (Special Purpose Vehicle) koje bi bilo nosilac projekta i čija bi jedina delatnost bila isključivo zasnovana na aktivnostima projekta, i u čije ime aplicira za kredit, koristeći ostvarene gotovinske tokove i prihode za otplatu kredita. Imovina preduzeća, između ostalog, postaje sredstvo obezbeđenja kredita.

Model projektnog finansiranja izgradnje stambenih/poslovnih objekata pruža mnoge pogodnosti investitorima, izvođačima radova i budućim kupcima nekretnina:

  • Kraći rokovi zidanja, odnosno manje čekanja na useljenje,
  • Sigurnost da će objekat biti doveden pod krov,
  • Sigurnost da će objekat biti uknjižen,
  • Obezbeđen novac za sve faze izgradnje i izvođače radova,
  • Kupci stanova/poslovnih objekata su zaštićeni od rizika da investitor neće ispuniti obaveze.
    +381 11 2205 600