Pocetak / Vesti / Aktuelno / Vesti

Vesti

Obavezne mere prilikom boravka u prostorijama ALTA Banke

Ponedeljak, 6/7/2020

Poštovani klijenti,

u cilju zaštite vašeg i zdravlja naših kolega, obaveštavamo vas da je nošenje maski obavezno u svim prostorijama ALTA Banke.

Molimo vas da u cilju prevencije širenja zaraze držite minimalno fizičko rastojanje od 2 metra i da vršite dezinfekciju ruku sredstvima koja su vam na raspolaganju.

 

Budimo odgovorni prema sebi i drugima.

Obaveštenje o prestanku važenja moratorijuma

Sreda, 17/6/2020

Imajući u vidu broj klijenata koji su prihvatili zastoj u otplati obaveza (MORATORIJUM), propisan Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema usled pandemije izazvane COVID-19, ALTA banka a.d. Beograd svim klijentima iz kategorije fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica Banke, dostavlja obaveštenje o prestanku prava na korišćenje propisane olakšice u otplati obaveza.

Datum prestanka zastoja u otplati obaveza je 29.06.2020. tako da od 30.06.2020.g počinje plaćanje obaveza i to tako što će, nakon isteka moratorijuma, Vaše obaveze dospevati na isti dan u mesecu kao i pre stupanja moratorijuma na snagu. Više...
Punomoćje za podizanje jednokratne finansijske pomoći

Petak, 5/6/2020

U skladu sa Instrukcijom o načinu isplate jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije sa posebnih namenskih računa u iznosu od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti, koju je donela Narodna banka Srbije 20.maja 2020.godine, ALTA banka a.d. Beograd omogućava isplatu ove jednokratne pomoći, pored ličnog podizanja primaoca pomoći i putem jednokratnog Punomoćja primaocima pomoći koji, iz opravdanih razloga, nisu u mogućnosti da lično podignu gotov novac. Isplata putem punomoćja je moguća isključivo sa posebnih namenski računa koje je Banka otvorila za uplatu ove jednokratne pomoći.

Isplata ovih novčanih sredstava je omogućena ovlašćenom licu u prostorijama Banke uz davanje jednokratnog punomoćja i stavljanje na uvid ličnih dokumenata korisnika i ovlašćenog lica.

Isplata penzija

Petak, 8/5/2020

Poštovani klijenti,

U skladu sa instrukcijom Narodne banke Srbije, do 15. maja 2020. godine obezbeđeni su posebni termini za podizanje penzija klijentima sa navršenih 65 i više godina života. Detaljnije pogledajte na ovom linku.

U zavisnosti od izbora klijenta Banka će penzije za april isplatiti na jedan od dva načina na koji se lica sa navršenih 65 i više godina opredele:

  • Isplatom ovlašćenom licu po osnovu punomoćja ili
  • Isplatu na kućnu adresu korisnika u saradnji sa JP Pošta Srbije.


Radno vreme tokom prvomajskih praznika

Cetvrtak, 30/4/2020

Poštovani klijenti, obaveštavamo Vas o izmenjenom radnom vremenu tokom prvomajskih praznika. Opširnije pogledajte na linku.Obaveštavamo Vas da je 27.4.2020. održana Redovna sednica Skupštine akcionara ALTA banke a.d. Beograd

Utorak, 28/4/2020

Radno vreme

Ponedeljak, 27/4/2020

Poštovani klijenti, u želji da Vam budemo još više dostupni produžili smo radno vreme naših ekspozitura. Opširnije pročitajte na linku

 


Radno vreme ekspozitura tokom uskršnjih praznika

Cetvrtak, 16/4/2020

Poštovani klijenti, zbog predstojećih praznika... detaljnije

 


Obaveštenje za menjače

Utorak, 7/4/2020

 
dalje

Isplata novčanih sredstava sa platnih računa za građane starije od 65 godina

Utorak, 7/4/2020

 
dalje
(1-10/28) 1 2 3