Okvirni kreditni aranžmani

Iskoristite mogućnost efikasnog korišćenja više proizvoda unutar jednog okvirnog ugovora. Klijentu se u zavisnosti od njegovog boniteta odobrava limit po svim osnovama (krediti, garancije, otkup potraživanja...).

Pojedinačni plasmani su kasnije regulisani pojedinačnim ugovorima u sklopu i po osnovu Ugovora o okvirnom aranžmanu.

Okvirne linije su posebno značajne ako imate učestale potrebe za različitim proizvodima, a koje zahtevaju realizaciju u najkraćem roku.

 
+381 11 2205 600