Dinarski platni promet

ALTA banka Vam omogućava:

 • Pouzdano i brzo obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa;
 • Dostavljanje izvoda o promenama na računu, na način po izboru klijenta
 • Prijem pazara 24 časa dnevno, 365 dana u godini;
 • Obavljanje internog platnog prometa 24/7/365, kao i instant (hitna) plaćanja do 300.000 rsd 24/7/365 (samo za korisnice Office e-bankinga);
 • Mogućnost elektronskog plaćanja bez mesečne nadoknade;
 • Konkurentnu tarifu za elektronski dostavljene platne naloge;
 • Prijem instrumenata obezbeđenja, upis menica u Registar NBS i sprovođenje naplate i prinudne naplate po instrumentima obezbeđenja;
 • Brza realizacija čekova;
 • Odobravamo „dozvoljeni minus“ po računu;
 • Mogućnost korišćenja poslovne „charge“ Visa kreditne kartice i DinaCard debitne kartice;
 • Podršku stručnih službi i efikasno i brzo rešavanje svih Vaših zahteva;
 • Atraktivna kamata na Vaša dinarska sredstva po vidjenju za transakcione depozite;
 • Stručnost i ljubaznost zaposlenih.
 

+381 11 2205 623

+381 11 2205 625

+381 11 2205 626