Dugoročni dinarski potrošački krediti sa fiksnom kamatnom stopom

  • Krediti za kupovinu robe, turističkih usluga, zdravstvenih usluga, školarinu i sl.;
  • Iznos kredita u visini profakture;
  • Mesečna rata kredita ostaje ista tokom celog perioda otplate bez;
  • Brza realizacija kredita uz jednostavnu proceduru;
  • Bez depozita;
  • Bez skrivenih troškova;
  • Bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA banke;
  • Za iznose kredita do 900.000 RSD nije potreban žirant.
Važeće kamatne stope:
Sa periodom otplate 13-36 meseci

 


Sa periodom otplate 37-72 meseca

 

Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

 
Pregled potrebne dokumentacija za podnošenje Zahteva za potrošački kredit možete pogledati ovde
 
+381 11 2205 641

+381 11 2205 643

Preuzmite brošuru Udruženja banaka Srbije o