Otvaranje računa za pravna lica i preduzetnike (Rezidenti)

Brzo i lako otvaranje računa

Obrasci Banke neophodni za otvaranje računa

Za otvaranje računa uz obrasce Banke dostaviti dokumentaciju u zavisnosti od načina registracije klijenta:

Uz zahtev za otvaranje drugih, namenskih računa, podnosilac zahteva dostavlja poziv na zakon, odnosno propis kojim je uređeno da se sredstva drže odvojeno.

U zavisnosti od visine prosečnog dnevnog stanja dinarskih sredstava ostvarenog u toku meseca Banka obračunava kamatu na sledeći način:

Prosečno stanje (na mesečnom nivou) na
dinarskom platnom računu

Kamatna stopa

Preko 1.000.000

0.40% p.a.

Obračunava se konformnom metodom za prethodni kalendarski mesec i plaća do 8. u tekućem mesecu.

 

+381 11 2205 623

+381 11 2205 625

+381 11 2205 626