Home banking


Obaveštavamo sve klijente (fizička lica) koji imaju otvorene dinarske i devizne račune u Banci, a korisnici su Home banking i m-banking servisa, da od 18.07.2018. godine mogu obavljati transakcije kupovine i prodaje deviza u valuti EUR, po povoljnijem kursu korišćenjem navedenih servisa.ALTA Home Banking je servis za bankarsko poslovanje preko Interneta namenjen fizičkim licima. Omogućava brz pristup računu u bilo koje vreme sa potpunom funkcionalnošću šaltera banke (prenos sredstava, plaćanje računa, menjačke poslove, pregled izvršenih transakcija, izvod kreditne kartice itd).

Za korišćenje usluga Home Banking-a potrebno je da:

  • imate otvoren platni račun kod naše Banke;
  • prijavite za uslugu u ekspozituri Banke.

Hardware (Minimalna konfiguracija)

  • Računar novije generacije;
  • Pristup Internetu (preporučeno ADSL ili kablovski).

Software

  • Minumum Windows 7 Operativni sistem;
  • Web čitač (Internet Explorer, Mozilla, Chrome ... ).Nije dozvoljeno da se plaćanje putem servisa home/m bankinga vrši u komercijalne svrhe, odnosno kao poslovna delatnost i na taj način ostvaruje ekonomska korist.

 

Ovde možete pristupiti  HomeBanking nalogu.