eBanking

ALTA eBanking je poseban servis platnog prometa koji omogućava klijentima banke elektronsko poslovanje sa Bankom korišćenjem savremenih tehnologija bezbednosti i zaštite podataka.

ALTA eBanking omogućava Vam elektronsko slanje naloga za plaćanje, prijem izvoda platnog računa i obaveštenje o izvršenim transakcijama 24h dnevno.

Za eBanking možete koristiti različite komunikacione kanale, kao što su: dial-up, Internet ili SMS poruke mobilne telefonije.

Za korišćenje usluga ALTA eBankinga potrebno je da:

 • imate otvoren platni račun kod naše Banke,
 • popunite Pristupnicu za elektronsko bankarstvo (povucite je sa našeg WEB Site-a) i
 • potpišete Ugovor o elektronskom bankarstvu.

  Pored toga potrebno je da posedujete sledeću opremu:

  • PC računar sa Internet pristupom;
  • Minumum Windows 7 Operativni sistem.

   Preuzmite prospekt Udruženja banaka Srbije o bezbednom poslovanju u digitalnom svetu.