Internet kartice

VISA VIRTUON KARTICA

 • Komforno, jednostavno i sigurno
 • Kupovina preko interneta u zemlji i inostranstvu
 • Plaćanje VISA virtuon karticom ALTA banke
 

DOSTUPNA SVIMA – korisnik kartice može biti svako punoletno, domaće ili strano fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji.

MOŽE SE KORISTITI SVUDA - na svim domaćim i inostranim web sajtovima obeleženim znakom VISA; ALTA banka preporučuje kupovinu VISA VIRTUON karticom samo preko web sajtova proverene bezbednosti.

SIGURNA – potrošnja po VISA VIRTUON kartici vezana je za poseban dinarski i devizni račun, koji su isključivo namenjeni za kupovinu putem interneta i na koje uplaćujete samo onoliko sredstava kada i koliko nameravate da potrošite.

DODATNA SIGURNOST KORISNIKA - dnevni limit za potrošnju VISA VIRTUON karticom iznosi EUR 2.000,00, odnosno odgovarajuća protivvrednost u dinarima.

 


VISA VIRTUON karticu dobijate nakon što popunite zahtev za izdavanje kartice i u ALTA banci otvorite dinarski i devizni račun za koje će biti vezano korišćenje kartice. Naknada za izradu kartice je jednokratna.

Prilikom kupovine VISA VIRTUON karticom potrebni su Vam:

 1. Broj kartice
 2. Zaštitni trocifreni broj (CVV2) odštampan na poleđini Vaše kartice (Security code)
 3. Datum do kada važi Vaša kartica.

VISA VIRUTON kartica izdaje se na period od tri godine.

ALTA banka ne odgovara za količinu ili kvalitet usluga ili roba kupljenih preko interneta, niti za ponašanje trgovaca koji svoju robu i usluge prodaju na ovaj način.

Kontakt telefoni:
+381 11 2205 671
+381 11 2205 672Saveti za bezbedno korišćenje internet kartice

 • Čuvajte vašu VISA Virtuon karticu na sigurnom mestu
 • Poverljivi podaci sa kartice su: Broj kartice (PAN), Datum isteka kartice (Valid thru) i trocifreni sigurnosni kod (CVV2).
 • Operativni sistem računara na kome obavljate online transakciju treba da bude ažuriran
 • Koristite najnovije i ažurirane verzije Internet pretraživača (npr: Internet Explorer 8)
 • Koristite antivirus programe sa najnovijim definicijama
 • Kupujte koristeći sajtove za koje ste čuli, ili se raspitajte o njihovoj reputaciji pre kupovine
 • Pre kupovine upoznajte se sa uslovima isporuke i eventualnim reklamacijama kod online prodavca
 • U toku transakcije, pri unosenju poverljivih podataka, obratite paznju da adresa u Internet pretraživaču počinje sa https:// , a ne sa http://
 • Vodite evidenciju o svakoj načinjenoj Internet transakciji
 • Potražite fiksni telefon ili e-mail adresu na sajtu prodavca i raspitajte se o detaljima koji vam nisu jasni
 • Uvek odštampajte ili snimite kopiju vaše narudžbine
 • Ne ostavljate više sredstava na namenskim računima od iznosa potrebnog za željenu transakciju
 •