Avali i akcepti menica

Banka vrši avaliranje menica svojih klijenata i to:

 • Avaliranje trasiranih menica po osnovu prometa robe i usluga
 • Avaliranje i akceptiranje menica čije su osnov novčane transakcije
 • Avaliranje menica za učešće na licitaciji
 • Avaliranje menica za dobro izvršenje posla

Napomena: Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

   

  Marko Petrović+381 11 2205 606
  Slobodan Lazić+381 11 2205 604
  e-mailkorpor.bankarstvo@altabanka.rs