Dnevno noćni trezor i sefovi

Banka svojim klijentima, pravnim licima i preduzetnicima omogućava korišćenje usluga dnevno-noćnog trezora i korišćenje sefova u toku radnog vremena.
Korisnik sefa može biti svako pravno i punoletno fizičko lice, rezident ili nerezident. Naknada za zakup sefova zavisi od veličine sefa i perioda zakupa.